• Gemeente Woudenberg

Twee Woudenbergse brandweermannen Koninklijk onderscheiden

WOUDENBERG De Woudenbergse brandweermannen Jan Zandsteeg en Wiepko Mulder kregen op zaterdag 16 december 2017 een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten. Burgemeester Cnossen reikte de Koninklijke onderscheiding namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander uit. Tijdens de korpsavond zijn er ook diverse diploma's uitgereikt en jubilarissen gehuldigd.

Na dertig jaar nemen Jan Zandsteeg en Wiepko Mulder afscheid van de vrijwillige brandweer Woudenberg. Beide zijn 1 september 1987 in dienst gekomen en hebben zich door opleiding, ervaring en kennis ontwikkeld tot een gewaardeerde collega's. Iedere week bezochten zij trouw de oefenavonden en in al die jaren hebben zij meerdere keren hun dienst bewezen tijdens inzetten van de Woudenbergse brandweer. Jan Zandsteeg en Wiepko Mulder werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast brandweerman was Wiepko Mulder chauffeur en was hij actief als bestuurslid van de brandweervereniging. Jan Zandsteeg heeft zich ingezet als lid van het collegiale opvang team en de laatste jaren als jeugdleider van jeugdbrandweer.

Volgens burgemeester Cnossen verdienen Jan Zandsteeg en Wiepko Mulder deze onderscheiding vanwege hun lange staat van dienst: ,,Maar liefst dertig jaar stonden ze klaar voor Woudenberg. Door opleiding, kennis en ervaring hebben zij zich ontwikkeld tot professionele brandweermannen en gewaardeerde collega's. Zij zetten zich met toewijding in voor de Woudenbergse brandweer."

DIPLOMA'S Meindert Nap heeft de opleiding voor bevelvoerder doorlopen en is inmiddels aangesteld in die functie. Hij ontving uit handen van burgemeester Cnossen het diploma en de bevordering in de rang van brandmeester.

JUBILARISSEN Ruud van der Velden, Bert Barten en Martijn Heemskerk ontvingen een oorkonde met bijbehorende vrijwilligersmedaille voor hun 15-jarig brandweerjubileum. René Mulder ontving naast de vrijwilligersmedaille een onderscheiding voor zijn 25-jarig brandweerjubileum. Jan Vermeulen ontving naast vrijwilligersmedaille een onderscheiding voor zijn 40-jarig brandweerjubileum.

Door de succesvolle wervingsactie, kan met trots worden gezegd dat het Woudenbergse brandweerkorps weer volledig op sterke is. Begin 2017 zijn alle inwoners van Woudenberg tussen de 18 en 40 jaar door burgemeester Cnossen persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd om naar de informatieavond te komen. Na een selectieproces zijn inmiddels vijf nieuwe kandidaten gestart met hun opleiding.

De brandweerpost Woudenberg (onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht) hield op 16 december zijn jaarlijkse korpsavond. Op deze avond werd door de postcommandant René Mulder en burgemeester Titia Cnossen teruggekeken op het jaar 2017. In 2017 werd 95 keer een beroep gedaan op de brandweerpost Woudenberg. Een lichte daling van het aantal kijkend naar het gemiddelde van de afgelopen jaren. Bijzondere incidenten waren de zeer grote brand bij een pluimveebedrijf aan de Laagerfseweg en het aantal incidenten tijdens de zomervakantie. Binnen zes weken kregen de vrijwilligers twintig incidenten te verwerken, waarbij het ondanks de beperkte bezetting toch steeds lukte het gevraagde materiaal in te zetten.