• ANP

Turborotonde N224-N226 oplossing voor betere doorstroming

WOUDENBERG Om verkeersdoorstroming te verbeteren wordt de rotonde N224-N226 aangepast tot een zogenaamde turborotonde, met meerdere rijstroken en twee bypasses vanuit Maarsbergen naar Scherpenzeel en vanuit Woudenberg naar Maarsbergen. Nieuw is de keuze voor het aanleggen van een fiets-voetgangerstunnel naast de rotonde, waardoor het begrote budget stijgt van 1,5 naar 7 tot 10 miljoen euro.

Joke van der Heide

De nieuwe rotonde is onderdeel van het project VERDER, waarin gemeenten, de provincie Utrecht en het Rijk samen werken aan een betere bereikbaarheid van de regio Midden Nederland. Het project liep al in de tijd van CDA-wethouder Jan Schreuder. Op basis van het eerste ontwerp, waarin de technisch complexe fietstunnel nog niet zat, zou de gemeente Woudenberg 189.000 euro bijdragen. Doordat de kosten veel hoger uitvallen, heeft de provincie Utrecht de gemeente verzocht om na te gaan of er de mogelijkheid bestaat om extra, maar niet in verhouding van de kostenstijging, bij te dragen.

BETROKKEN Doordat de N224 en N226 in beheer en eigendom van de provincie Utrecht zijn, is de rotonde primair een provinciale aangelegenheid. De gemeente Woudenberg is op ambtelijk niveau bij de keuze voor een tunnel wel zeer betrokken geweest. Dit, omdat het aanpassen van een dergelijk regionaal knooppunt, een positief effect heeft op de leefbaarheid en verkeersveiligheid van het dorp zelf. Gelet op de verkeersveiligheid is een tunnel volgens de gemeente een must, omdat fietsers en voetgangers in de nieuwe situatie twee keer twee rijstroken tegelijk dienen over te steken.

De grote pleitbezorger voor aanpassingen aan de N224 en N226, Michel Hardeman (CDA), hoopt dat deze oplossing daadwerkelijk zal leiden tot een betere doorstroming en tot minder sluipverkeer door het dorp. Hij vraagt zich af of het bestemmingsverkeer naar Amersfoort door deze rotondevariant verleid kan worden om via de N227 richting Zeist naar Amersfoort te rijden, zodat de verkeersintensiteit door het dorp zal afnemen.

NIEUW De voorgestelde tunnel is nieuw voor hem. ,,De afgelopen acht jaar is hier nooit sprake van geweest. Het is wel een gevaarlijk punt, maar zijn er geen andere oplossingsmogelijkheden die minder kostbaar zijn", vraagt hij zich af. Voor oud-coalitiegenoot Marco van de Hoef (GBW) is de tunnel ook nieuw. ,,Ik vind het een goede ontwikkeling. Het bevordert de doorstroming van de auto's én de veiligheid van de (brom)fietsers. Goede verlichting in de avonduren is wel heel belangrijk. GBW is op dit moment nog geen voorstander van extra kosten voor de gemeente. Als er meer bekend is, zal onze fractie dit verder beoordelen", benadrukt hij.

De verkeerssituatie bij de rotonde N226-J.F. Kennedylaan/Nico Bergsteijnweg staat los van het project VERDER. De provincie zal met het oog op groot onderhoud in 2024 in 2020 een verkenning uitvoeren naar structurele maatregelen om ook hier de verkeerssituatie te verbeteren. Hierin zal ook de wens van de Woudenbergse raad voor een fietstunnel worden meegenomen.