• MEDION DIGITAL CAMERA

    Collectie Fotoarchief Oud Woudenberg

Troubadour laat liedjes uit 'De Woudenbergse Revu' horen

WOUDENBERG Troubadour Ivo Rosbeek uit Hoensbroek brengt op zaterdag 20 juli tijdens een buitenconcert in de koepel van Stoop, drie unieke liederen ten gehore uit het repertoire van De Woudenbergse Revue. Hij heeft speciaal voor de overgeleverde liederen nieuwe muziek geschreven. Het gaat om 'Het Woudenberglied', het in de jaren 20 van de vorige eeuw bekende 'Wombargse Koffielied' en 'Paartje Oud Wombarg'. In de oorspronkelijke revue wordt onder andere de uitspanning van de Pyramide bezongen.

,,In 1928 gaf gemeentesecretaris C. Klomp leiding aan een culturele groep die zich 'De Rederijkers Kamer Ons Genoegen' noemde'', licht Ody Honders van Oud Woudenberg toe. ,,Deze gaf met enige regelmaat uitvoeringen in 'De Harmonie' die zich aan de Dorpsstraat bevond ter hoogte van de weg die nu achter het Poortgebouw loopt. De bezoekers van toen genoten immer van het muzikale spektakel dat met Hannes van Wombarg geboden werd. De meeste teksten waren afkomstig van de hand van Klomp die daarmee een zekere reputatie had opgebouwd. Meerdere teksten zijn bewaard gebleven, maar de muziek is helaas verloren gegaan.''

Ivo Rosbeek heeft muziek geschreven voor de liederen en laat ze zo op zaterdag 20 juli herleven. De drie liederen worden door Fleur de Beaufort, achterkleindochter van burgemeester J.B. de Beaufort, opgedragen en aangeboden aan de Woudenbergse bevolking. Honders: ,,In het jaar 1928 werd ook Huize Laanzicht, de woning van JB, afgebroken en werd daarna de tuin als De Beaufortpark aan de Woudenbergse bevolking geschonken. Een betere verbinding is niet denkbaar.''

Behalve de Woudenbergse liederen zal Rosbeek ook onder meer liedjes van Toon Hermans ten gehore brengen.

Het concert begint om 20.15 uur. Als aanloop wordt een wandeling door de bossen aangeboden vanaf het Beauforthuis. Deze start om 19.00 uur aldaar. De toegangsprijs voor het concert bedraagt voor volwassenen 16 euro.

Deelnemers die niet aan de wandeling deelnemen kunnen hun auto parkeren bij de uitspanning De Pyramide