• Van links naar rechts: Johan Thiescheffer, Anneke Methorst en Liekele Hoekstra

    Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen

Trefpunt als huiskamer in De Schans

WOUDENBERG Al enige tijd staat de afkorting SWO niet meer voor Stichting Welzijn Ouderen, maar voor Senioren Welzijn Organisatie. Daarmee voeren ze dezelfde naam als in Scherpenzeel. Ook streven ze naar gezamenlijke activiteiten, zoals de informatieavond over het levenstestament.

Behalve de naamsverandering is er nog meer: Johan Thiescheffer is secretaris geworden en Anneke Methorst is tweede secretaris. Zij neemt bezigheden over van Tineke Smallenbroek die ouderenwerkster was, maar nu welzijnswerkster bij coöperatie de Kleine Schans.

Anneke gaat vooral over de activiteiten van de SWO. Samen met penningmeester Liekele Hoekstra vertellen Johan Thiescheffer en Anneke Methorst over de veranderingen.

,,Onze rol wordt preventief. We participeren in een proefproject om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit is het Trefpunt, een soort huiskamer in het Cultuurhuis. Sommige al lang bestaande activiteiten lopen terug, maar blijven wel bestaan zolang er belangstelling voor is, maar bijvoorbeeld de Werelddansers gaan stoppen. Goed lopende activiteiten zoals jeu de boules, walking football, yoga en seniorenvolleybal blijven. Jongere senioren zijn graag fysiek actief. Verder komen er nieuwe projectmatige activiteiten, zoals iets met muziek onder leiding van Jan Maasland en Anneke Methorst, misschien een seniorenorkest. Maar er komt ook een schilderworkshop onder leiding van Angela van Iersel in de ateliers in het Cultuurhuis. Die ontstond via de matchbeurs. Misschien kunnen we iets met poëzie doen. Er zijn nog geen vaste plannen, want die moeten uit de mensen zelf komen. Bij huisbezoeken aan 75-jarigen inventariseren we de behoeften. Onze activiteiten moeten zo veel mogelijk in multifunctioneel centrum de Schans plaatsvinden, zodat er geen kosten zijn voor zaalhuur. We hebben immers geen leden. Ons nieuws staat in de nieuwsbrieven van Senioren Belangen en de PCOB."

Al langere tijd dacht de SWO aan 'iets huiskamerachtigs' in de Schans. Tegelijkertijd bleek het Cultuurhuis ook zulke plannen te hebben. De ruimte in het Cultuurhuis was geschikter en is nu ingericht om dit Trefpunt te realiseren. Johan: ,,Op verzoek van de gemeente participeren we in de Kleine Schans om de zorgkosten te verminderen en dus ook in dit Trefpunt. Dit wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek en dagopvang 'dichtbij huis' die bedoeld is voor sociaal contact, daginvulling, en zingeving om mee te blijven doen in de samenleving. Er zijn activiteiten, maar zelf iets organiseren vanuit eigen talenten of interesses kan ook. Deelnemers, vrijwilligers en professionals van de Kleine Schans werken er samen. Afhankelijk van de behoefte is ondersteuning mogelijk. De facilitaire taken van Reinaerde worden mogelijk uitgebreid. Ook Cultuurhuispartijen, zoals Oud Woudenberg, bibliotheek, informatiebalie, leescafé, Coalitie Erbij, studiecentrum, Kunst en Cultuur en de Kunstberg, Vluchtelingenwerk, LunchCultuurtje, Filmhuis en het repaircafé, doen mee. Verder kunnen bezoeker samen koffie drinken, spelletjes doen, koken of bakken, de krant lezen en creatief bezig zijn. Vanuit de SWO willen we dit initiatief graag een kans geven maar er zijn nog wel vrijwilligers en deelnemers nodig."