Toeristisch Opstap en informatiepunt bij De Dennen

RENSWOUDE De gemeenteraad van Renswoude vergadert dinsdag 10 november om 19.30 uur in de raadzaal. Tijdens die vergadering zijn er weinig debatstukken. De raad bespreekt een voorstel tot realisatie van een toeristisch opstap en informatiepunt bij Restaurant De Dennen aan de Utrechtseweg. Ook de verruiming van het budget voor het verstrekken van startersleningen is één van de hamerstukken, evenals het voorstel tot vaststelling van de Verordening regionale cliëntenparticipatie werk en inkomen 2015. Het enige debatstuk is het voorstel tot het instellen van de commissie ruimtelijke kwaliteit Mooisticht.