• HC

Toenemend autobezit jongeren Woudenberg

WOUDENBERG Het autobezit onder jongeren tussen de 18 en 30 jaar ligt in Woudenberg bijzonder hoog. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim 40% van alle jongeren in deze leeftijdscategorie heeft een eigen wagen; zo'n 82% heeft een rijbewijs.

Met deze cijfers benadert Woudenberg de situatie van Barneveld, die met 45% landelijk gezien op de dertiende plaats van gemeenten met het hoogste autobezit in deze leeftijdsgroep staat. Ook in Scherpenzeel (42%) en Renswoude (44%) is het autobezit onder jongeren hoog. In Leusden (32%), Amersfoort (29%) en Zeist (25%) liggen de percentages lager.

Het CBS constateert dat het autobezit van jongeren die op het platteland wonen twee keer zo hoog is als van stadsjongeren. Begin 2015 had gemiddeld 1 op de 5 jongeren in de zeer stedelijke gebieden een auto. In de niet stedelijke gebieden was dat 2 op de 5. Het lage autobezit in de sterk verstedelijkte gebieden is volgens het CBS toe te schrijven aan het lagere rijbewijsbezit. Daarnaast zijn in grote steden parkeerplatsen schaars en voorzieningen vaker dichtbij en kan er meer gebruik worden gemaakt van alternatieven voor de auto zoals het openbaar vervoer en de fiets.