• Lex van Lieshout

Toename huiselijk geweld in Woudenberg

WOUDENBERG  De stijging van het aantal meldingen over geweldsdelicten (+ 28 procent), jeugdoverlast (+ 24 procent) en het aantal aangiften van huiselijk geweld vraagt extra aandacht.

Het aantal aangiften van huiselijk geweld is vorig jaar gestegen van zes naar tien aangiften. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door een goede samenwerking tussen de veiligheidspartners en hulpverleners. ,,Zorg en veiligheid gaan steeds meer hand in hand. Daardoor komen situaties met huiselijk geweld vaker aan het licht en is de gemeente in staat om hulp te bieden", legt de burgemeester uit.

Meer aangiften wil dan ook niet per definitie zeggen dat huiselijk geweld in Woudenberg meer voorkomt.

,,Mensen worden gestimuleerd om aangifte te doen, want alleen dan kan er dossieropbouw plaatsvinden en kan de volgende stap een huis- of straatverbod zijn", aldus de burgemeester.

Het aantal aangiften van bedreiging is vergeleken met vorig jaar verdubbeld van vier naar acht. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het aantal misdrijven in Woudenberg relatief laag ligt, waardoor procentuele stijgingen of dalingen snel groot zijn.

Jeugdoverlast is eveneens toegenomen.

De burgemeester: ,,Lawaai maken hoort er een beetje bij, maar als het uit de hand loopt, moeten we ingrijpen.

Het werkt dan beter om eerst met de jongerenwerker te proberen om het op te lossen, voordat de BOA of politie wordt ingeschakeld. Het gaat in Woudenberg niet om een vaste groep.

Zo heb je een groep in beeld en na bijvoorbeeld de schoolvakanties gaat het weer om een andere groep. Het is belangrijk om te blijven investeren in de Woudenbergse jongeren."

Op de vraag of er voldoende politie en BOA aanwezig is in Woudenberg zegt de burgemeester volmondig ja.

,,Wij werken in de regio met een flexteam. Als er meer capaciteit nodig is, komt dat onze kant op. Wij worden voor de grootte van Woudenberg goed bediend. Woudenberg is een veilige gemeente, alleen Leusden is in onze regio nog veiliger."