• Wethouder Pieter de Kruif bij het zorgloket De Kleine Schans

    Joke van der Heide

Toegang tot zorg verruimd

WOUDENBERG Er is een aantal bestaande en nieuwe mogelijkheden voor mantelzorgers en Woudenbergers met weinig inkomen, waar niet veel gebruik van wordt gemaakt. Wethouder Pieter de Kruif roept Woudenbergers op om dat wel te doen. ,,Daar is het ook voor."

Joke van der Heide

Het Rijk heeft de gemeente extra geld gegeven voor de zorg. ,,Wij hebben samen met de gemeente Baarn, Bunschoten en Soest besloten om dit te besteden aan uren voor huishoudelijke hulp, om hiermee mantelzorgers te ontlasten. Hoewel de schatting is dat ongeveer 20 procent van de Woudenbergers mantelzorg verleent, maken maar circa twintig inwoners gebruik van deze regeling", legt de wethouder uit.

MANTELZORGERS Met de toelage voor huishoudelijke hulp kunnen mantelzorgers voor 5 euro per uur huishoudelijke hulp inkopen. Er geldt wel een maximum van 1,5 uur huishoudelijke hulp per week of 3 uur per 2 weken. De hulp kan worden ingezet in de woning van de mantelzorger of juist in de woning van diegene waar de mantelzorg aan wordt verleend, tenzij daar al huishoudelijke hulp vanuit de Wmo wordt aangeboden. ,,Met deze ondersteuning heeft de mantelzorger meer tijd voor persoonlijk contact. In de praktijk zien wij hoe belangrijk dat is", vertelt de wethouder.

De gemeente vraagt de inwoners die gebruik willen maken van de hulp om zich te registreren bij loket De Kleine Schans.

De Kruif: ,,Wij hopen daardoor meer mantelzorgers in beeld te krijgen. Op dit moment zijn er 38 mantelzorgers bij de gemeente bekend, terwijl er volgens de landelijke cijfers met 20 procent 2.490 mantelzorgers zijn in Woudenberg." De regeling staat los van het inkomen van de mantelzorger. Positief is de wethouder over het aantal aanmeldingen voor de kosteloze cursus omgaan met dementie. In totaal hebben zich tien mantelzorgers hiervoor aangemeld.

ZORGMIJDEN Het Rijk heeft maatregelen genomen om de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen te verlagen van 15 naar 12,5 procent. ,,Als gemeente doen wij er nog een stapje boven op door deze te verlagen naar 10 procent. Dit doen wij om het vermijden van zorg door een te hoge eigen bijdrage te voorkomen." Voor inwoners met een minimum inkomen biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering van Menzis aan. Met deze verzekering betalen inwoners met een minimum inkomen geen eigen bijdrage meer voor de Wmo-voorzieningen en voor sommige kosten krijgen zij een hogere vergoeding. Vanaf 2017 heeft de gemeente de toegang verruimd: de inkomensgrens is verhoogd van 110 naar 120 procent van de bijstandsnorm, zodat de gemeente meer mensen tegemoet kan komen in de kosten voor de eigen bijdrage.

Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering, van 152 in 2016 naar 180 in 2017. Naast het vervallen van de eigen bijdrage, biedt de gemeente een korting aan van 6 procent op de basisverzekering en 9 procent op de aanvullende verzekeringen. De wethouder hoopt dat in 2018 meer mensen van deze mogelijkheid gebruik maken.