• Joke van der Heide

'Toe aan nieuwe uitdaging'

WOUDENBERG De nieuwe coalitie van CU, GBW en VVD is begin juni van start gegaan. De eerste 100 werkdagen zitten er op. In een persoonlijk gesprek vertelt wethouder Pieter de Kruif hoe hij deze periode ervaren heeft.

Binnen de coalitie is Pieter de Kruif (GBW) met twee bestuurstermijnen als wethouder een ervaren bestuurder. Als hij terugkijkt op de eerste 100 dagen, dan zijn de veranderingen voor hem minder groot dan voor zijn collega's die vanuit het bedrijfsleven en provinciale- en gemeentelijke politiek komen. Op de vraag of hij hen wegwijs heeft gemaakt, benadrukt hij dat ieder zijn eigen kennis en ervaring heeft meegebracht en vanuit die expertise zijn collega's kan helpen. Die inbreng heeft hij vanuit zijn bestuurlijke ervaring, maar zeker niet als nestor van het college.

Op de vraag hoe hij als enige man de girlpower binnen het college ervaart, vertelt hij lachend dat hij na de vorming van het college deze vraag meteen kreeg. ,,De eerste keer was ik verrast. Dat zegt al genoeg toch? Het maakt mij niets uit. Het gaat om de cohesie binnen de groep. Meteen vanaf de coalitievorming voelde het goed en dat is de afgelopen 100 dagen zeker niet veranderd." Trots vertelt hij dat de positieve samenwerking geleid heeft tot een vertaling van het coalitieakkoord in de begroting voor 2019-2022. Een begroting die op hoofdlijnen inhoudelijk door zowel oppositie als coalitie werd gesteund. ,,De oppositie was het op onderdelen niet eens met het feit dat wij het tekort van de zorg willen oplossen uit het reservepotje Dorpsvoorziening. Dat zij daarom tegen de begroting stemden vond ik jammer. In mijn optiek was een stemverklaring voldoende geweest."

PITTIG DEBAT Hij beaamt dat de nieuwe samenstelling van de raad en het college vergeleken met de andere twee bestuursperioden een pittiger debat oplevert. Hij maakt de vergelijking met zijn hobby als scheidsrechter. ,,Ik ben al jaren scheidsrechter voor de voetbal. Daarmee zie ik veel parallellen. Soms fluit je een pittige wedstrijd. De afgelopen 100 dagen waren er ook pittige debatten. Maar na afloop van de wedstrijd en het debat schud je elkaar de hand. Als scheidsrechter doe je je best om de wedstrijd goed te leiden als wethouder wil je het beste voor de samenleving van Woudenberg en dat willen de oppositie en coalitie ook." De pittige discussies hebben er wel toe geleid dat in het debat de raad het college aanspreekt en niet meer zoals de afgelopen jaren de wethouder. ,,Dat werd soms iets te persoonlijk en is niet juist. Wij hebben een collegiaal bestuur en omarmen samen de raadsvoorstellen. De wethouder beantwoordt wel als portefeuillehouder de vragen."

MEER TIJD Het vak wethouder vindt hij nog steeds een prachtig vak heeft. Vooral het omgaan met mensen en het werken voor en met Woudenbergers spreekt hem aan. ,,Binnen een kleine gemeente als Woudenberg met relatief weinig wethouders heb je veel portefeuilles en dus ook met veel verschillende mensen te maken", voegt hij toe. Dat in deze periode gekozen is voor drie wethouders en dus 0,6 fte meer, ervaart hij als positief. ,,Je hebt meer tijd om je te verdiepen. Ik ga bijvoorbeeld zowel op nationaal als lokaal niveau naar bijeenkomsten over de omgevingswet om goed in kaart te brengen wat dit voor Woudenberg betekent. Eén van mijn portefeuilles is ook Vitaal Platteland. Met vraagstukken als hoe we moeten om gaan met de vrijgekomen agrarische bebouwing. Hiervoor voer ik met meerdere organisaties gesprekken."

UITDAGING Op de vraag hoe hij na twee perioden voorkomt dat er routine in zijn werk sluipt, antwoordt hij: ,,Jezelf blijven. Daarnaast denkt het thuisfront kritisch mee en wijst mij op punten waar ik ook aan moet denken." Tot slot is hij blij met zijn nieuwe portefeuilles. ,,Ik was toe aan een nieuwe uitdaging", bevestigt hij. ,,Dat maakt het vernieuwend en fris." Als uitdagende onderwerpen noemt hij de ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw bij Woudenberg Oost. Ook het vraagstuk hoe je als gemeente omgaat met ruimtelijke aanpassing in verband met klimaatverandering zowel door droogte als extreme natheid, vindt hij erg boeiend. ,,Wij hebben de Johan Willem Frisolaan bijvoorbeeld opnieuw ingericht met een hol wegdek met een goot in het midden en ook de riolering hierop aangepast om zo wateroverlast te voorkomen." Het extreem warme weer leidt ook tot uitdagingen. Denk aan de enorme uitbarsting van de eikenprocessierups. Hij vertelt dat het college met preventieve maatregelen komt. Ook de vliegenoverlast is dit jaar groter door het warme weer. Samen met de RUD gaat Pieter hiermee aan de slag om de overlast te beperken.

Mooie hoogtepunten binnen de eerste 100 dagen beleefde hij in de verbetering van de sportfaciliteiten, zoals de opening van het nieuwe korfbal- en voetbalveld, de padelbanen en het center court plus nieuwe tribune voor de volleybalvereniging.