• Gerrits: ,,Enkele appartementen blijven onder de 721 euro huur per maand.''

    joke van der Heide

Toch sociale huur INBO-pand

WOUDENBERG Er doen veel verhalen de ronde over het INBO-pand. Het zou te koop zijn of recent zijn overgenomen door een aannemer. Projectontwikkelaar Gerrits maakt een eind aan de speculaties en vertelt dat nu pas het vergunningentraject gaat lopen en totdat dit wordt afgerond gebeurt er niets.

Hij is niet verbaasd dat het INBO-pand door een vastgoedbemiddelaar uit de omgeving van Amersfoort in de afgelopen weken aan meerdere partijen waaronder ontwikkelaars en beleggers in de regio te koop is aangeboden. Volgens hem gaat dat vaker zo wanneer er over een project in de pers wordt gesproken. ,,Dan gaat het een eigen leven leiden in de vastgoedwereld. Iedereen jaagt er achteraan", legt hij uit. In de Woudenberger is eind september inderdaad aandacht besteed aan de goedkeuring van het bestemmingsplan. Een goedkeuring die veel stof deed op waaien, omdat de gemeente om moverende redenen besloot om af te wijken van de afspraak dat bij 20 woningen of meer er 20 procent sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden.

De oppositie was het hier niet mee eens. Zij zullen blij zijn om te horen dat de projectontwikkelaar aan onze redactie heeft aangegeven dat enkele appartementen onder de 721 euro huur zullen blijven. Voor deze appartementen van 38 tot 40 m2 kan volgens het puntentellingsysteem niet meer dan sociale huur worden gevraagd legt Gerrits uit. Voor de meeste appartementen denkt hij aan een huur van 850 euro. ,,Wij gaan voor een hoogwaardige afwerking en dat leidt tot een bepaalde huurprijs. Daarbij wordt er een tuin aangelegd van 7.000 m2 met parkeerplaatsen in het groen en een rijwielstalling die voor ¾ onder de grond valt, zodat de buurtbewoners tegen een groen talud aankijken", vertelt hij. Of het project uiteindelijk wel verkocht wordt weet Gerrits niet. ,,Misschien gaan we wel zelf de exploitatie doen", oppert hij. Als het wel verkocht wordt, is dit pas nadat de vergunning is verleend en dat kan volgens hem enkele jaren duren. ,,Ik wil ook benadrukken dat zowel de eigenaar, de familie Van Hooft, als ik niemand een opdracht hebben gegeven voor verkoop. Ik praat wel veel over het project, want ik ben er trots op." Onze redactie heeft de gemeente benaderd over het feit dat het project in de laatste weken in de markt wordt aangeboden met de vraag of dit gevolgen zou hebben voor de "moverende" redenen en of de gemeente dan vooraf meer eisen zou hebben gesteld? Als reactie geeft de gemeente: ,,Bij ons is niet bekend dat het pand officieel te koop staat. Als dit wel zo zou zijn, zou dit niets af doen aan de voor ons moverende redenen. Bij de start van het project was er sprake van koopappartementen. Toen dit voor de eigenaar niet haalbaar bleek hebben we als gemeente de nieuwe ontwikkelaar verzocht met Vallei Wonen te onderzoeken of sociale huur mogelijk was. Dit is niet gelukt, maar heeft geleid tot het plan wat voorligt, namelijk de 36 middenhuur appartementen. Zowel met de ontwikkelaar als de eigenaar is er sprake van een constructieve samenwerking."