• José van Beeck, Tromp-Jan Bakker en Anouk Koster proeven de sfeer in het huiskamertje van de Oudheidkamer.

    Hannie van de Veen

Tips krijgen en inspiratie opdoen

WOUDENBERG In het Cultuurhuis vindt van 10 tot en met 14 oktober de derde editie van WAUW!denberg plaats met als thema 'Duurzame relaties'.

De bijeenkomst staat daarom in het teken van ontmoeten en kennismaken. De bedoeling van de activiteiten van WAUW!denberg is om in een ongedwongen sfeer mensen bij elkaar te brengen en nieuwe contacten en duurzame relaties te laten ontstaan. Het Cultuurhuis en de gemeente Woudenberg zijn initiatiefnemers maar daarnaast zijn er nog meer organisaties bij betrokken.

Twee nieuwe initiatieven bij deze WAUW!denberg zijn de OpvoedParty en het Energiecafé. Ina Muller: ,,Opvoeden kun je zien als het ontwikkelen van een duurzame relatie. Daarom is er een OpvoedParty in het programma van WAUW!denberg opgenomen op 10 oktober van 19.30-21.00 uur in de Oudheidkamer in het Cultuurhuis. De OpvoedParty is bedoeld voor iedereen die tips of nieuwe inspiratie zoekt en een steuntje in de rug wil." De Kleine Schans en Jeugd-Punt organiseren samen me twee moeders deze OpvoedParty, waarbij groepjes van vier tot tien deelnemers met elkaar praten aan de hand van het OpvoedPartyspel over opvoedthema's, zoals zelfbeeld en zelfvertrouwen, grensoverschrijdend gedrag en communicatie.

BUURTGEZINNEN Voorbeelden van dilemma's die aan de orde kunnen komen zijn: uw kind zwijgt over hoe het gaat op school, uw verzoek om op te ruimen wordt genegeerd, uw kind wordt via internet gepest, u hebt onenigheid met uw dochter over het tijdstip van thuiskomen of uw zoon wordt steeds teruggetrokkener. Ook Stichting Buurtgezinnen is hierbij betrokken. Mariska Cornelissen, coördinator Buurtgezinnen Utrechtse Heuvelrug, legt uit: ,,In een gezin met opgroeiende kinderen veranderen de relaties voortdurend. Vooral de puberteit kan lastig zijn."

Jongerenwerker Reinier van Santen en Tromp-Jan Bakker van het Sociaal team zullen ook aanwezig zijn. Aanmelden kan bij Reinier: RvS@Jeugd-Punt.nl.

ENERGIE Ook op 10 oktober is er van 20.00-22.00 uur een Energiecafé in het Cultuurhuis. Daarbij kunnen inwoners, bedrijven, deskundigen, ondernemers en gemeente kennis en ervaring delen over energiebesparing, duurzame energie en innovatie. Er is aandacht voor de campagne 'Energie in Woudenberg' en er zijn 'energiecoaches' voor tips en besparingsadviezen. Ook kunnen bezoekers een duurzaam idee of verhaal pitchen aanmelden bij j.vanbeeck@woudenberg.nl. Ina Muller: ,,Bij deze opzet brengen we duurzaamheid opnieuw onder de aandacht en kan iedereen er zelf uit halen wat hij nodig heeft. Het is gratis advies."

Niet nieuw is de gratis Matchbeurs op 12 oktober van 8.00-10.00 uur. De ontmoetingsplek voor organisaties, gemeente en ondernemers was vorig jaar een succes. Met gesloten beurzen worden vraag en aanbod tijdens een ontbijt bij elkaar gebracht om elkaar te helpen. Aanmelden kan via secretariaat@woudenberg.nl of 14033.

[][Het volledige programma van WAUW!denberg is te vinden op www.cultuurhuiswoudenberg.nl of www.woudenberg.nl