• Koen Wilmink

'Tekort goedkope woningen voor jongeren blijft'

WOUDENBERG Jongeren krijgen te weinig kans om op dit moment in Woudenberg een huis te kopen of te huren en dit wordt in de toekomst niet beter. Dit concludeert inspreker Robin Veenendaal in de raadscommissievergadering bij de bespreking van de actualisatie van de Woonvisie.

Robin Veenendaal is 24 jaar en woont nog bij zijn ouders. Hij wil graag op zich zelf gaan wonen en dan het liefst in zijn eigen dorp. Vanwege de lage hypotheekrente is kopen volgens hem aantrekkelijker dan huren. In de nieuwe Woonvisie ziet Robin echter dat er in alle prijsklassen meer woningen gebouwd gaan worden. Alleen de klasse tot 200.000 euro kent een kleine groei, terwijl in de aanpassing van de Woonvisie wordt aangegeven dat het aanbod aantrekkelijk moet zijn voor starters. Dat is niet het geval voor Robin. Hij vertelt dat van de acht aangeboden woningen op Funda vijf beneden de 50m2 zijn, er één voor 30-plussers wordt aangeboden en er eigenlijk maar twee beschikbaar zijn en daar is dan veel vraag naar. In de regio is veel meer aanbod voor zijn doelgroep. Hij begrijpt dat bij een prijsklasse van 180.000 euro een huis met tuin lastig is en vindt een appartement prima, maar dan wel van 70 à 80 m2. Daar wil hij samen met zijn vriendin starten, totdat zij voldoende hebben gespaard om door te stromen.

De stijgende huisprijzen maken het voor hem en andere jongeren niet makkelijker. Robin vroeg de wethouder dan ook naar de mogelijkheid van een starterslening om jongeren meer kans te geven op een huis. Wethouder Pieter de Kruif: ,, Deze mogelijkheid is er. Op projectniveau wordt besloten om het wel of niet aan te bieden en dan juist voor woningen van 200.000 tot 230.000 euro." Voor de wethouder is het een helder signaal dat het college zal stimuleren. Aan de andere kant wil hij het ook aan de markt overlaten.