'Tekort aan bedrijfsruimte'

WOUDENBERG De Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg (BSW) maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid beschikbaar bedrijventerrein. In de raadscommissievergadering van afgelopen donderdag luidde voorzitter Dick Veldhuizen de noodklok.

Joke van der Heide

Hij gaf aan dat er concreet geen bedrijventerrein meer beschikbaar is en er wel vraag is van de plaatselijke ondernemers. Zowel bedrijventerrein Klein Landaas als aan de Parallelweg zijn vol en er is zelfs al een wachtlijst. ,,U kunt het onze plaatselijke ondernemers niet aandoen om nog jaren te wachten totdat er een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd is", riep hij de raad en het college op.

Zeker nu de economie op volle toeren draait en er hoge eisen gesteld worden aan bedrijven voor wat betreft duurzaamheid is het volgens Veldhuizen noodzakelijk dat bedrijven ook in de nabije toekomst voldoende ruimte krijgen om te kunnen blijven ondernemen, groeien, concurreren en innoveren. Naast bestaande bedrijven zijn er startende ondernemers, die zich in Woudenberg willen vestigen. De BSW wil ook deze bedrijven, die vaak klein beginnen, toekomstperspectief bieden.

Veldhuizen begreep niet dat er in Woudenberg de komende jaren veel huizen worden gebouwd, ook voor woonbehoefte vanuit de regio, maar dat er geen ruimte is voor bedrijven. Terwijl datzelfde bedrijfsleven wel heeft geholpen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Meerdere bedrijven zijn verhuisd of gaan verhuizen vanuit de Griftdijk en Nijverheidsweg naar de Parallelweg. ,,Het gevolg van die verplaatsing is dat de netto oppervlakte bedrijventerrein zelfs is afgenomen. En dat in een periode van economische groei", reageerde hij. Hij benadrukte ook het grote belang van het bedrijfsleven als sponsor van verenigingen en als werkgever (49 procent van de inwoners werkt lokaal).