• Rias Immink

Tarieven afvalstoffen blijven gelijk

WOUDENBERG Los van eerdere reacties op het plan voor stijging van het OZB tarief met 1,5 procent, had de raad verder geen vragen over de belastingtarieven van 2019.

De tarieven voor de afvalstoffen blijven in 2019 gelijk. Dit ondanks dat het Rijk heeft aangekondigd dat het storten en verbranden van afval in 2019 zal stijgen. Mogelijke consequenties worden door de gemeente meegenomen in 2020. De rioolheffing stijgt met 5,1 procent en de hondenbelasting met 2 procent.

Doordat gekozen is voor kwaliteitsbeeld A voor het groenonderhoud op de begraafplaats stijgen de grafrechten opnieuw met 5 procent. Tarieven voor begraven, grafbedekking en opgraven stijgen met 2 procent. De leges voor gemeentelijke dienstverlening stijgen ook met 2 procent met uitzondering van door het Rijk vastgestelde maximumtarieven als bijvoorbeeld voor rijbewijs.