• Ouders proberen de laptops

    Hannie Lamberink
  • Hannie Lamberink
  • Kinderen aan het werk met de laptops

    Dorine de Jong

'Taalzee en Rekentuin' op de laptop

WOUDENBERG De Griftschool is trots dat zij de eerste en enige school in Woudenberg is die voortaan met laptops werkt. Sinds de kerstvakantie hebben alle kinderen uit de groepen 5 en 8 de hele dag een eigen laptop op hun tafeltje staan.

Hannie Lamberink

Zowel kinderen als leerkrachten zijn erg enthousiast. Tijdens een ouderavond op woensdag 20 januari gaven leerkrachten Cindy Blom, Marijke Morren en Jan Willem Hengeveld de ouders uitleg over het gebruik van de laptops in de klas.

De ouders - er waren opvallend veel vaders aanwezig - mochten ook zelf reken- en taalles op de laptop ervaren. Directeur Dorine de Jong: ,,Dankzij Stichting Eem-Vallei Educatief voor openbaar basisonderwijs, waar onze school sinds 2005 onder valt, konden we meedoen met deze proef en laptops aanschaffen. De stichting streeft naar vernieuwend hoogwaardig onderwijs en wil dat onze school in 2020 eigentijds gepersonaliseerd leren biedt. Dit als voorbereiding op de toekomst, waarin vaardigheden gevraagd worden als innovatief en kritisch denken, onderzoeken, problemen oplossen, communiceren en samenwerken.''

Leerkrachten zijn daarbij volgens de directeur meer coaches en begeleiders die de kinderen motiveren en uitdagen om hun persoonlijke talenten te ontwikkelen. ,,Er is een strategisch beleidsplan ontwikkeld, het Ambitie- en Passieboek, met als uitgangspunten ambitie, passie en lef. In dit plan past ook 'digitale geletterdheid'. Daarbij is ICT onmisbaar. Kinderen groeien tegenwoordig op met media en digitale mogelijkheden en ontwikkelen daarin snel. We ontdekken kinderen in deze klassen die hierin echt getalenteerd zijn en nu opbloeien. Die groeimentaliteit van 'ik ga dit kunnen' willen we graag stimuleren."

SNELLER EN BETER Bij digitale geletterdheid hoort ook mediawijsheid: hoe ga je om met informatie op internet, hoe zoek je informatie op, wat zoek je en hoe beoordeel je dat?

Om de beurt vertelden de leerkrachten iets over hun nieuwe rol: de docent zorgt voor op maat gemaakte instructie, feedback en leermateriaal dat bij het kind past. Hij of zij heeft minder administratie en nakijkwerk, doordat de computer dat sneller, beter en uitgebreider doet en kan daardoor meer aandacht aan de leerling geven. Leerproblemen komen eerder aan het licht, er is interactie met elke leerling, waardoor ze meer betrokken zijn, en beter wordt gelet op wat ze doen en hoe ze dat doen.

REKENTUIN Naast de gewone methodes wordt op de laptops gewerkt met 'Taalzee' en 'Rekentuin'. Er is ook een connectie met de digiborden in de klas en leerlingen kunnen ook thuis inloggen.

Enkele antwoorden op door ouders gestelde vragen waren: 'De levensduur van de tablets is vier jaar, volgend jaar hebben ook groep 6 en 7 laptops en er is geen gehoorschade door de koptelefoon, want die wordt alleen bij filmpjes gebruikt en geeft slechts één decibel'.

En verder: 'We kunnen altijd volgen wat een leerling doet, er zit een filter op internet en bij dit groepsdoorbrekend leren komt ook een workshop programmeren'.

Iedere geïnteresseerde mag komen kijken en kan daarvoor een afspraak maken: Griftschool, Van Speijklaan 30, telefoon 033-2862295, mail: info@griftschool.nl.