• Joke van der Heide

Syrische broertjes op Julianaschool

WOUDENBERG  Twee Syrische kinderen zijn half november gestart op de Koningin Julianaschool. Via gezinshereniging zijn zij met hun moeder overgekomen naar hun vader in Nederland. Leerkracht Willy Oving vertelt hoe de school hun onderwijs oppakt.

Door Joke van der Heide

 

,,Je moet je voorstellen wat er met die kinderen is gebeurd. Ze zijn zo opgepakt en hier geplaatst, zonder een woord Nederlands te spreken", vertelt juf Willy. Hun vader kwam in Nederland met één van de eerste lichtingen Syrische vluchtelingen. Hij is lopend vanuit Syrië naar Nederland gekomen en heeft er een jaar over gedaan. Inmiddels heeft hij een verblijfsvergunning en kon zijn gezin overkomen.

 SPELENDERWIJS De jongste is vier jaar en zit in de kleutergroep. Juf Willy: ,,Dan gaat het aanleren van de Nederlandse taal spelenderwijs."

De kinderen in de klas vonden het spannend. Een jongetje uit een ander land, met een hele andere naam. ,,Hij voelt zich al meer thuis en vertelt soms hele verhalen in het Arabisch aan zijn leerkracht. Kleine kinderen hebben geen schaamte. Alleen als zijn vader hem naar school brengt, heeft hij moeite om hem los te laten en afscheid te nemen. Met de ouders hebben wij afgesproken dat hij wanneer nodig 's middags nog thuis mag blijven." Op bepaalde gewoonten als buitenspelen met zijn rugzak op en in de klas zijn jas aanhouden, wordt niet gelet.

De Julianaschool heeft goede ervaringen met het instromen in de kleuterklas. Vier jaar geleden zijn acht kinderen uit onder meer Eritrea en Irak op school gekomen. Zij kunnen goed meekomen met de lessen. Ze missen alleen nuances in taal, wat gebruikelijk is als een taal niet de moedertaal is. In de klas besteedt de leerkracht veel aandacht aan de Nederlandse cultuur en gewoonten. ,,Bij de ouders merken we dat ze heel erg hun best doen om zich die gewoonten eigen te maken. Tot een kopje thee met een koekje bij een huisbezoek toe. Ze willen hier hun toekomst opbouwen. Dat geldt ook voor de moeder van de twee Syrische jongetjes. Zij kwam in januari al meteen helpen bij de schoonmaakavond", aldus juf Willy.

 

TAALKLAS  Het oudste jongetje is acht jaar. De taalbarrière is dan een groter probleem. ,,Na een paar weken begonnen kleine irritaties, omdat de kinderen elkaar niet begrepen. Hoe leg je bij het voetballen uit wat buitenspel is?", lacht juf Willy.

Op leergebied merkten de leerkrachten dat zij hem niet konden bieden wat hij nodig had. Ook hier heeft de school ervaring mee. De jongen gaat nu met leerlingenvervoer naar basisschool De Wiekslag in Amersfoort, die een speciale taalklas heeft. Hier krijgt hij een afgeronde opleiding van veertig weken met extra Nederlandse les. Daarna stroomt hij weer in op de Julianaschool.

,,Toen wij dit aan de moeder wilden vertellen, hebben wij een Irakese moeder als tolk gevraagd. Zij vond dat heel leuk", vertelt juf Willy. Wanneer in de toekomst meerdere vluchtelingen met kinderen in Woudenberg komen wonen, lijkt het haar goed om op één van de basisscholen zo'n taalklas op te zetten. Dan kunnen de kinderen daar twee dagen heen en verder op hun eigen school aan de slag.