• Gebiedscooperatie O-gen

Subsidieprogramma LEADER voor platteland van start gegaan

SCHERPENZEEL In het gebied Utrecht Oost kunnen de komende vijf jaar ideeën worden voorgedragen voor het Europese programma LEADER. Vanuit LEADER kunnen vernieuwende en breed gedragen initiatieven op het platteland worden ondersteund en kan hiervoor subsidie worden aangevraagd. Een belangrijk doel is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland.

Via LEADER stellen de Europese Unie, de provincie Utrecht en de gemeenten in Utrecht Oost een bijdrage beschikbaar voor vernieuwende projecten op het platteland. Naast projecten op het gebied van voedsel, educatie en recreatie kan ook voor innovatieve projecten met betrekking tot duurzame energie of zorg voor elkaar ondersteuning worden gevraagd. Het is belangrijk dat de plannen draagvlak hebben in het gebied en financieel en organisatorisch haalbaar zijn.

BEOORDELINGSRONDE De mogelijke subsidie ligt tussen de 25.000 en 100.000 euro. Daarnaast moet de eigen bijdrage van de aanvrager minimaal 50% zijn. Initiatieven worden jaarlijks op vijf momenten beoordeeld. De eerste beoordelingsronde vindt plaats in september 2016. Meer informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en aanvraagprocedure is te vinden op de website van LEADER. Mensen met ideeën of plannen kunnen zich melden bij de LEADER-coördinator die de kansen kan inschatten en ondersteuning kan geven bij de voorbereiding. Voor de Gelderse Vallei/Utrecht Oost is Hans Veurink te bereiken via telefoon 06-53701000 of email info@valleihorstee.nl.