• ´De ingang´ van het gebouw van buurtvereniging ´t Spoor.

    Hannie Lamberink

Subsidie van 85.000 niet akkoord: Buurtvereniging ´t Spoor 'stopt'

WOUDENBERG Met het unaniem aannemen van het collegevoorstel voor 35.000 euro subsidie voor een nieuw gebouw voor buurtvereniging 't Spoor loopt het voortbestaan van de vereniging gevaar.

Joke van der Heide

Tussen het collegevoorstel en het door de buurtvereniging gevraagde bedrag van 85.000 euro zit een voor de vereniging onoverbrugbaar financieel gat.

Met deze subsidie ziet de buurtvereniging geen kans om een buurtgebouw te realiseren. In de commissievergadering, begin deze maand, stelde de voorzitter Henk van den Berg dat de buurtvereniging dan ophoudt te bestaan.

Alleen de GBW-fractie voelde deze extra druk. Erik ter Maaten: ,,Het geeft ons een naar gevoel dat het vanavond niet alleen gaat over de beslissing voor een éénmalige subsidie. Het gaat over het voortbestaan van de buurtvereniging." Ter Maaten concludeerde wel dat de buurtvereniging zelf minimale actie heeft ondernomen en sterk gekeken heeft naar de gemeente voor een oplossing.

Als stevig signaal naar de buurtvereniging toe om de schouders er onder te zetten, kwam GBW met een amendement om 6.000 euro extra subsidie te verstrekken. Dit bedrag is gelijk aan de leges, die betaald moeten worden aan de gemeente voor het verkrijgen van de vergunning voor nieuwbouw. Ter Maaten argumenteerde dat zo de realisering van het buurtgebouw een stapje dichterbij komt. De overige fracties konden zich hier niet in vinden.

 

ALTERNATIEVE OPLOSSING Jan van den Dool (SGP) noemde het een GBW- cadeautje en Michel Hardeman (CDA) argumenteerde: ,,Ik vind het een symbolisch bedrag. De voorzitter stelde 85.000 euro of ik gooi de handdoek in de ring. Ik stel voor dat de buurtvereniging met de gemeente in gesprek gaat voor een alternatieve oplossing."

Door het voorstel van Hardeman gingen de nekharen van Odile de Man (VVD) recht overeind staan. ,,Waar doelt u op?", vroeg zij. ,,De vorige keer dat de wethouder met een partij in gesprek ging, heeft dit de gemeenschap heel veel geld gekost." Hiermee doelde De Man op de oplossing voor een subsidie aan bouwbedrijf Morren van 100.000 euro om te vertrekken naar de Spoorzone. Wethouder Gijs de Kruif maakte korte metten met dit idee. ,,De buurtvereniging krijgt geen cent extra. Ik heb hoop op een alternatief plan, zodat de buurtvereniging ondanks de subsidie van 35.000 euro toch kan overgaan naar een nieuw gebouw."

 

KROMME REDENATIE Jan van den Dool (SGP) sloot zich hierbij aan. Zijn fractie begreep niet waarom de vereniging alleen de duurste optie voor nieuwbouw overweegt. Hij verwees naar de veel goedkopere oplossing van de vorige schoolgebouwen. Elli van Oosterom (CU) voegde toe dat zij het logisch vindt dat de gemeente de vereniging tegemoet komt bij de noodgedwongen verhuizing. Dat is ook bij andere verenigingen gedaan. De keuze voor nieuwbouw en dit bedrag neerleggen bij de gemeente vond zij echter een kromme redenatie. De Man gaf de buurtvereniging nog het advies om een echte vereniging te worden met betaalde leden. Vrijetijdsbesteding mag geld kosten, gaf zij aan. Dan kan de vereniging ook zijn eigen verantwoordelijkheid pakken en zorgen voor continuïteit.

 

Wethouder Gijs de Kruif vond de suggestie van GBW om garant te staan als gemeente, zodat de vereniging een hypotheek kan afsluiten, een interessante om te onderzoeken. Vanuit de raad riep dit voornemen allerlei vragen op, als of een vereniging met nauwelijks geldstromen een hypotheek krijgt en of de vereniging zonder leden wel een rechtspersoon is.

 

Sied Smit (PvdA) vroeg de wethouder ten slotte uitleg over het juridisch dicht timmeren van het eigendomsrecht van het gebouw. De wethouder gaf aan dat dit geregeld wordt met een langdurige huurovereenkomst. Hij bestreed dat de subsidie ook bij grondeigenaar Schimmel terecht komt.

MILIEUSTRAAT In november 2016 heeft de raad besloten om een weegbrug aan te schaffen voor de milieustraat. Die wordt na de zomer 2017 geïnstalleerd. Tot die tijd moet er een tussenoplossing komen voor het wegen van het aangeboden restafval.

 

Wethouder Gijs de Kruif informeerde de raad dat in januari de tarieven voor afvoer van restafval via de milieustraat  zullen worden voorgelegd. Tot die tijd kunnen bewoners het afval gratis afleveren en is er sprake van een diftarlek.

Na januari tot en met de zomervakantie zullen de medewerkers van de milieustraat het gewicht van het restafval schatten en aan de hand daarvan worden de kosten bepaald.

Met de weegbrug kiest de raad voor een eerlijk systeem voor het betalen van restafval.