• Arjan Klaver

Subsidie op energieadvies

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg heeft een subsidie van 2.400 euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van een energieadvies. Zo kunnen huiseigenaren met 60 euro subsidie voor 49,50 euro een advies krijgen.

Joke van der Heide

Met het verstrekken van de subsidie hoopt de gemeente dat de drempel om een energieadvies te vragen voor woningeigenaren wordt verlaagd. Ervaringen in andere gemeenten leert dat mensen die een energieadvies laten opstellen, vervolgens sneller overgaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Met het energieadvies krijgen inwoners inzicht in welke maatregel voor hun woning het beste is qua terugverdientijd en energiebesparing. Bovendien wordt inzichtelijk gemaakt welke 'no-regret'-maatregelen er voor de woning zijn. Dit zijn maatregelen die in de toekomst een energieneutrale woning niet in de weg staan.

Door een subsidie beschikbaar te stellen wil de gemeente laten zien duurzaamheid belangrijk te vinden. Door het verduurzamen van woningen kan de CO2 uitstoot worden teruggedrongen. Een ander voordeel is dat een woning hierdoor meer wooncomfort krijgt, doordat deze niet meer vochtig is.

Daarbij kan de woning levensloopbestendig worden gemaakt en zit er uiteindelijk een financieel voordeel aan, doordat de energierekening lager wordt tot bij energieneutraal helemaal verdwijnt.

De gemeente Woudenberg werkt samen met de Eemlandgemeenten aan het ontwikkelen van een innovatieve aanpak voor het verduurzamen van de particuliere woningbouw. Met dit initiatief wil de gemeente zoveel mogelijk Woudenbergse partijen betrekken voor zowel het energieadvies als het uitvoeren van de maatregelen. De Stichting Duurzaam Woudenberg is bereid om de aanvragen te behandelen, de subsidie uit te betalen en de administratie te verzorgen.