• De raadsvergadering met rechts Marco van de Hoef, die onder grote belangstelling zijn initiatiefvoorstel verdedigde.

    Joke van der Heide
  • De raadsvergadering over het afschaffen van het amtsgebed: gespannen gezichten.

    Joke van der Heide

Streep door Woudenbergs ambtsgebed

WOUDENBERG Met een nipte raadsmeerderheid van 8 tegen 7 is donderdagavond het initiatiefvoorstel van GBW aangenomen om het Woudenbergse ambtsgebed af te schaffen. Een voorstel dat niet tegen het geloof is, maar voor inclusiviteit. Het voorstel voor het uitpreken van een openingstekst met een stiltemoment als vervanging haalde het niet. Er komt een 'kale' opening.

Joke van der Heide

De drie christelijke partijen waren er duidelijk in. Het uitspreken van een openingstekst kan voor hen geen inclusieve vervanging zijn van het ambtsgebed. Ook niet met de handreiking van GBW om na de opening een stiltemoment te houden naar eigen invulling voor een persoonlijk gebed, een bezinningsmoment of gewoon een moment van stilte.Hoe pijnlijk de christelijke partijen de afschaffing van het ambtsgebed ook vinden, dan kiezen zij er voor om de raadsvergadering gewoon direct te openen. Voor PvdA-GL en VVD reden om ook voor een 'kale' opening te stemmen. ,,PvdA-GL wil dat het ambtsgebed wordt afgeschaft, omdat wij gaan voor volledige inclusiviteit. Dat betekent dat wij ook u niets willen opleggen", aldus Moniek van de Graaf. VVD sloot zich hierbij aan. GBW was teleurgesteld. ,,Inclusiever dan dit kunnen wij het niet maken", betoogde Marco van de Hoef.

Het eerste amendement van SGP en CDA om tien minuten voorafgaand aan de vergadering het ambtsgebed uit te spreken werd eerder met 10 stemmen tegen verworpen. Van de Hoef reageerde: ,,Deze aanpassing van het Reglement van orde stellen wij juist voor, omdat wij ruimte willen geven aan iedereen, aan christelijk gelovigen, niet-gelovigen en ook anders gelovigen. Het gezamenlijk uitspreken van de inclusieve openingstekst is voor ons een belangrijk onderdeel daarvan."

Woudenberg behoorde tot één van de veertig gemeenten van de totaal 355 gemeenten waar het ambtsgebed nog werd uitgesproken.De gemeente Woudenberg ontving zo'n 50 reacties, waarin christelijk gelovigen hun teleurstelling uitspraken over het initiatiefvoorstel voor het afschaffen van deze jarenlange traditie.In die reacties geven zij aan het voorstel te zien als een afwijzing van de grote groep gelovigen binnen Woudenberg. Zij maken zich zorgen hoe er nu een zegen van God kan worden gekregen op het gemeentelijk beleid. Deze zegen is volgens hen onmisbaar voor iedereen in onze samenleving. Het opzeggen van een openingstekst, waarin de mens het zelf allemaal zo goed weet, wordt zelfs als een aanfluiting voor de gemeente bestempeld.

Verbitterd vroegen sommige indieners zich af, waarom juist een fractie als GBW, die claimt er voor alle Woudenbergers te willen zijn, met dit voorstel is gekomen. Aan onze redactie reageerde Van de Hoef nogmaals dat het gaat om inclusiviteit. Het ambtsgebed voor één specifieke geloofsovertuiging bij een raad, waarin alle Woudenbergers zich vertegenwoordigd moeten voelen, past daar niet bij. Op de reactie dat er ook christelijken zijn binnen GBW stelt Van de Hoef dat zijn achterban zeer divers is en misschien wel symbool staat voor de inclusieve samenleving. Het laatste ambtsgebed wordt op 31 oktober uitgesproken door burgemeester Cnossen.