• Hannie van de Veen

Stichting Behoud Oude Werktuigen maakt aanspraak op Europese subsidie

WOUDENBERG De Stichting Behoud Oude Werktuigen uit Woudenberg is een van de vijf plattelandsprojecten die aanspraak maakt op de Europese Leader-subsidie. De stichting gaat 'Lerend netwerk het Boerenambacht' vormen.

In Oost-Utrecht gaan vrijwilligers van jong tot oud het uitoefenen van oude landbouwambachten levend houden met gebruik van oude voer- en werktuigen. Dit brengt cultuurhistorie onder de aandacht en betrekt mensen bij landbouw en voedselproductie.

POSITIEF BEOORDEELD De Leader-groep Utrecht-Oost heeft in totaal vijf nieuwe plattelandsprojecten positief beoordeeld. De initiatiefnemers komen daarmee in aanmerking voor een subsidie vanuit het Europese Leader-programma. Voor de vijf projecten samen gaat het om een bijdrage van bijna 200.000 euro vanuit de Europese Unie. De provincie Utrecht en de gemeenten uit de regio dragen samen ook nog eens hetzelfde bedrag bij.

De goedgekeurde projecten zijn heel gevarieerd. 'Mijn Boerderijtje' is een initiatief van vier ondernemers uit Woudenberg. Via de smartphone kun je je eigen boerderij bijhouden. Je verbouwt groenten in je eigen moestuin en zorgt voor kip of geit. De opdrachten die je via je telefoon geeft worden in het echt uitgevoerd op zorgboerderij Breehoef in Woudenberg. Uiteraard kun je je eigen producten later ook thuis gestuurd krijgen.

Via het Europese programma LEADER kunnen vernieuwende en breed gedragen initiatieven op het platteland een subsidie aanvragen. Een belangrijk doel is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland. Dat kan zich richten op de thema’s voedsel, educatie en recreatie. Verder draagt LEADER bij aan innovaties op het gebied van ‘zorg voor elkaar’ en duurzame energie.