Steun voor aanpak speelplaatsen Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De politieke partijen staan unaniem achter het plan van aanpak van de speelplaatsen in Scherpenzeel. Dat betekent dat er volgend jaar een start kan worden gemaakt met het opknappen van een aantal kinderspeelplekken waaronder De Biezenkamp, Eikenlaan, Koepellaan, Geerhoek en Dorperhoek.

In de vergadering van de raadscommissie was veel lof voor de Nota Speelplaatsenbeleid, waarvoor wethouder Margo van de Fliert gesprekken voerde met kinderen op alle basisscholen, ouders en andere belangstellenden. De gemeente heeft verspreid in het dorp 22 speelplekken in beheer. Alle voorzieningen zijn geïnspecteerd. Hoewel de toestellen volgens de inspectie voldoen aan de gestelde eisen is het algemene beeld dat een aantal speelplekken een gedateerde indruk maken.  

Voor kinderen tot 9 jaar zijn er genoeg plekken en toestellen. Waar vooral behoefte aan is zijn toestellen die een uitdaging bieden voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Het mag volgens de insprekers allemaal wel wat hoger, groter en vooral spannender. Wipkippen zijn saai en er zijn er teveel. Bij de inspraak waren er ook veel klachten over de ondergrond van zand in de speeltuintjes. De zandbak kan wel afgedekt worden met een net, maar de speelplaats zelf nodigt katten uit tot het gebruik als kattenbak. Verder wordt gepleit voor het verwijderen van prikkelbosjes rond speelplaatsen en het uitdunnen van begroeiing in verband met sociale controle. 

Omdat er slechts een beperkt budget beschikbaar is, wordt in de nota voorgesteld om een aantal speelplekken in de komende twee jaar gefaseerd op te knappen. Daar waar de overlast van katten het grootst is, zoals op de Biezenkamp, wil men volgend jaar gaan starten met het aanbrengen van boomschorssnippers. Overlastgevend groen wordt gesnoeid of verwijderd. Op de Biezenkamp, Eikenlaan en Dorperhoek wil men speeltoestellen gaan plaatsen voor de leeftijdsgroep 9+. Voor de Koepellaan en de Geerhoek staat de plaatsing van een vogelnest-schommel op het programma.

De locaties aan de Geerhoek en Roeterskamp wil men meer gaan richten op gebruik door kleuters. Voor de Geerhoek betekent dat verplaatsing van een aantal toestellen naar elders. De speelplaatsen aan de Dorperhoek en Krommestuk komen in 2017 en 2018 in aanmerking voor renovatie. De locatie Akkerwindelaan wil men meer geschikt maken voor kleine kinderen (8-) en op de Hoefblad zou de speeltuin vooral gericht moeten zijn op 9+. Omdat de Koepellaan qua ligging en omvang veel mogelijkheden biedt wil de gemeente in 2017 een renovatieplan, inclusief upgrading van het trapveldje, maken voor deze plek.

Bij Doornboomspark/Boslaan wil men in de toekomst gaan kijken naar de mogelijkheid van een speelbos. Ook de ideeën voor een kinderspeelbos in park Scherpenzeel en een belevings-/natuurtuin nabij De Breehoek worden positief genoemd, maar vooralsnog ontbreekt hiervoor nog het budget.