• Joke van der Heide

Stemmen staken bij voorstel APV

WOUDENBERG In de raad van donderdag stond de APV 2015 op de agenda. Het voorstel van het college voor versoepeling van de aanvraag voor evenementen op zondag na 13.00 uur en het schrappen van het verbod op het houden van erotische evenementen leidde tot vier amendementen.

Joke van der Heide

Doordat er niet langer een christelijke meerderheid in de raad is, leek de tijd rijp voor deze aanpassingen. De stemmen staakten echter al bij het eerste amendement met zeven voor en zeven tegen.

Bart Radstaake (GBW) concludeerde na een lange politieke discussie met schorsing dat net als in het najaar de stemmen staken bij afwezigheid van GBW fractielid Pim van Buuren. Het voorstel met de vier amendementen zal in de raadsvergadering van 19 februari opnieuw op de agenda staan.

EROTIEK Marco van de Hoef (GBW) vond het jammer dat er zoveel nadruk werd gelegd op artikel 231D over het organiseren van een erotisch evenement: ,,Het lijkt wel of we het hebben over de APE, Algemeen Plaatselijk Erotisch evenement, in plaats van de APV, Algemene Plaatselijke Verordening. Mijn fractie wil het college complimenteren dat de APV 2015 leesbaarder, praktischer en efficiënter is. Dat alleen artikelen worden opgenomen, die juridisch te handhaven zijn."

Wils van der Steen voegde daaraan toe dat de inhoud van de regels ook realistisch moeten zijn. Hij had de lachers op zijn hand toen hij verwees naar artikel 4.8 , waarin wordt verboden om binnen de bebouwde kom op een openbare plaats je natuurlijke behoefte te doen.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 3 februari.