• Hannie Lamberink

Statiegeld AH voor Toon Hermanshuis

WOUDENBERG Sinds begin april is er bij AH een nieuwe bestemming voor de statiegeldbonnen: het Toon Hermanshuis in Amersfoort (www.thha.nl). Dit huis biedt iedereen, jong en oud, patiënt of familie, die met kanker te maken heeft of nabestaande is, psychologische ondersteuning, informatie of activiteiten. Bea Hootsen: ,,AH steunt dit initiatief omdat het huis een regiofunctie heeft en er zeker klanten zullen zijn die hier komen. De actie attendeert mensen op het bestaan van het THHA."

Door Hannie Lamberink

Liesbeth Hendrikse heeft dit doel aangevraagd. Zij leeft al jaren met een hersentumor en kreeg later ook borstkanker. Ze heeft veel steun ondervonden bij het Toon Hermanshuis: ,,Het THHA heeft als motto 'Open over Kanker', open zijn over alles wat er speelt als kanker je overkomt. Ik kom er altijd met een goed gevoel vandaan! Het huis wordt zonder subsidie gerund door vrijwilligers en een paar professionals, dus donaties zijn belangrijk. Je kunt zonder afspraak terecht in dit inloophuis. Patiënten en hun naasten worden tijdens en na het ziekteproces geconfronteerd met  veranderingen en verwarrende emoties die je in je eentje niet aankunt. Bij het THHA is er ruimte, tijd en warme aandacht voor je verhaal. Een gesprek met de therapeuten moet op afspraak, maar dat kan altijd vrij snel. Door het uitgebreide aanbod aan creatieve en andere activiteiten is er voor iedereen, ook voor jongeren, wel iets. Artsen kunnen je deze begeleiding niet bieden. Er zijn meer dan 80 Toon Hermanshuizen in Nederland. In Barneveld is er een Toon Hermanssalon. Toon Hermans' vrouw Rietje overleed aan kanker. Het eerste huis staat in zijn woonplaats Sittard en in elk huis hangt zijn portret en een spiegel. Je komt jezelf immers tegen bij deze ziekte. Iedereen gaat er anders mee om: de één wil praten en de ander juist niet. Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte en niet alleen levensbedreigend. Daarom krijgt de psychosociale problematiek meer aandacht. Workshops kosten 5 euro maar inloopactiviteiten zijn gratis. De professionele hulp wordt vergoed door zorgverzekeringen of door een fonds."

Bij de start van de actie overhandigde Mark Leereveld als extraatje namens AH een donatie in natura voor het THHA aan Liesbeth: een kar met koffie, thee, limonade, koek, melk en suiker.