• Van links naar rechts: Henk Koning, Elma van 't Hof, Jan Willem Zwang, Sandra Neven en Gijs de Kruif: afwezig Helma Groenewegen.

    Gemeente

Start 'Woudenberg werkt samen'

WOUDENBERG Met de organisatie van de Matchbeurs wilde de groep 'Woudenberg werkt samen' zich voorstellen. En met succes. Dit eerste initiatief was een voorbeeld om te laten zien hoe je samen als ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, het onderwijs en de overheid kunt werken aan een duurzame economie.

Joke van der Heide

 

De groep 'Woudenberg werkt samen' is ontstaan vanuit de thema- en inspiratieavond 'Wind mee voor Woudenberg' in 2016. Naar aanleiding van deze avond zijn vijf doelen vastgesteld die belangrijk zijn voor het realiseren van een duurzame economie. Dit gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en innovatie, ruimte voor ondernemen, accountmanagement en acquisitie en meer samenwerking in de regio. Om deze doelen te realiseren, is in mei 2017 het plan door de raad goedgekeurd om een Economische Uitvoeringsagenda op te stellen en de verantwoordelijkheid hiervoor te leggen bij een stuurgroep.

 

EIGEN NETWERK Bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente, Sandra Neven, is betrokken geweest bij de samenstelling van de groep. ,,Wij hebben bewust niet gekozen voor de gebaande paden, maar voor mensen die een eigen netwerk meenemen", vertelt Neven. Samen met wethouder Gijs de Kruif vormt zij de vertegenwoordiging vanuit de overheid. Jan Willem Zwang (Green Crowd) en Elma van 't Hof zijn de twee ondernemers in de groep.

Jan Willem Zwang is een landelijk opererend ondernemer in duurzame-energie-projecten. Lokaal is Zwang ook actief als onder andere initiatiefnemer voor de laadpalen. Elma van 't Hof is betrokken bij Intersolve. Een (financële) dienstverlener die zich 3,5 jaar geleden heeft gevestigd in Woudenberg. ,,Wij waren blij verrast hoe wij als ondernemers welkom werden geheten. Daarom willen wij graag onze medewerking verlenen aan dit mooie en vooral praktische initiatief", aldus Van 't Hof. Henk Koning is de vertegenwoordiger vanuit het onderwijs. Hij woont in Woudenberg en was tot voor kort leerkracht op een ROC, afdeling transport en logistiek. Helma Groenewegen, regiomanager Reinaerde, vertegenwoordigt de groep (maatschappelijke) organisaties en is de grootste werkgever van Woudenberg.

 

DENKKRACHT Belangrijk uitgangspunt van de groep is dat het stimuleren van een duurzame economie geen taak is van gemeente en stuurgroep alleen, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Woudenbergers. ,,Op basis van initiatieven vanuit de samenleving bieden wij denkkracht, kennis en kunde aan. Wij kunnen verbinden, zoals bij de Matchbeurs, en versnellen. Wij zijn geen tweede subsidiepot, maar we zijn wel bereid om wanneer nodig bij initiatieven co-financiering aan te bieden", vertelt Neven. Een voorbeeld is het verzoek van de Stichting Duurzaamheid om te zoeken naar een bedrijf of organisatisatie, die de organisatie van het Repaircafé op zich wil nemen. Een ander voorbeeld is om te kijken of het succesvolle initiatief van de gemeente Soest om jaren '30- en '50- woningen flink te verduurzamen toepasbaar is in Woudenberg.