• Joke van der Heide

Spelden Jan Maasland en Johan de Kruijff opsteker voor Oud Woudenberg

WOUDENBERG Tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt burgemeester Titia Cnossen de Zilveren Speld uit aan vrijwilligers, mantelzorgers en mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de Woudenbergse samenleving. Het is op 8 januari de beurt aan Johan de Kruijff en Jan Maasland. Namens hun organisatie en de vele vrijwilligers geven zij aan vereerd te zijn. Tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt burgemeester Titia Cnossen de Zilveren Speld uit aan vrijwilligers, mantelzorgers en mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de Woudenbergse samenleving. Het is op 8 januari de beurt aan Johan de Kruijff en Jan Maasland. Namens hun organisatie en de vele vrijwilligers geven zij aan vereerd te zijn.

Joke van der  Heide

Jan Maasland voelt zich wel verlegen met de nominatie. ,,Toen de burgemeester op bezoek kwam, heb ik nadrukkelijk aangegeven dat  ik het een eer vind om de Zilveren Speld aan te nemen namens onze club. Het gaat om de inzet van alle honderd vrijwilligers en ouderenwerker Tineke Smallenbroek." Grappig detail is dat, toen er gebeld werd voor een  afspraak met de burgemeester, hij in eerste  instantie dacht dat  het voor zijn vrouw was, die actief is voor Amnesty. Dat de SWO de Zilveren Speld verdient beaamt Jan. ,,Wij hebben jarenlang rustig ons werk gedaan. Van het verzorgen van het ouderenvervoer, de klussendienst, het Alzheimercafé, huisbezoek aan 75-plussers tot het  organiseren van activiteiten voor senioren op het gebied van sport, cultuur, ontmoeting en ontspanning. Dat alleen is al een nominatie meer dan waard", vertelt hij. Dankzij de beleidsmatige inbreng van de SWO bij de decentralisatie van de zorg en WMO vanaf 2015 is het werk van de SWO echter extra opgevallen volgens Jan.

 

VOLWAARDIG LID Zo zit de SWO twee maal per jaar, samen met de gemeente en de ouderenbonden om de tafel. Deze gesprekken gaan over senioren en wonen in Woudenberg. ,,In de toekomst willen wij als SWO nog meer inbreng in het beleid. Wij willen duidelijk onze stem laten horen. Daarom hebben we besloten om lid te worden van de nieuwe Coöperatie Sociaal Domein. Als volwaardig lid hebben wij meer te vertellen over het welzijn van ouderen en onze visie hierop. Wij zijn voor een integrale benadering voor jong en oud. Senioren zijn geen aparte categorie." Jan is na zijn VUT als directeur van de Koningin Juliana school in 2005 in het  vrijwilligerswerk gerold. Het begon allemaal tijdens een meedenksessie van de gemeente over zorg, welzijn en ouderen in Hotel Schimmel. Vanaf 2007 tot 2010 was hij voorzitter van de SWO. Vervolgens is hij er een poos tussen uit geweest. Op hem werd in 2015 voor de tweede keer  een beroep gedaan. ,,Ik heb ja  gezegd, op voorwaarde dat de heer Van Bussel, die interimvoorzitter was en veel kennis van WMO en zorg heeft, op afroep beschikbaar blijft", besluit hij.

 

GEZAMENLIJKE PRIJS Johan de Kruijff vindt ook dat de nominatie een gezamenlijke prijs is voor de organisatie. Dat dit zo is, blijkt wel uit het feit dat de derde Zilveren Speld 13 december is uitgereikt aan zijn collega-vrijwilliger Piet de Kruif. Dit gebeurde tijdens de opening van een expositie in de Oudheidkamer over de familie Hooft, landgoed Geerestein en Ridderhofstad Groenewoude. Reden voor deze vervroegde  uitreiking was dat Piet de Kruif om gezondheidsredenen mogelijk niet aanwezig kan zijn op 8 januari. Dat zij met z'n tweeën genomineerd  zijn, vindt  Johan een ´opsteker´ voor het werk van de stichting en haar zestig vrijwilligers.

Johan startte als voorzitter in 2007. Piet de Kruif  was zijn voorganger. ,,Eén van mijn eerste klussen was het begeleiden van de verhuizing naar en de inrichting van de nieuwe Oudheidkamer aan de Schoolstraat. Vervolgens ben ik door ziekte van 2008 tot en met 2011 uit de roulatie geweest. Piet heeft het, ondanks zijn ziekte, weer van mij overgenomen. Dat vond ik erg knap." In 2012  nam Johan de voorzittershamer weer over. ,,Mijn eerste  klus was de begeleiding van de verhuizing van de Oudheidkamer naar  het Cultuurhuis. Daar had ik al genoeg ervaring mee", vertelt hij lachend. Voor de inrichting hebben de vrijwilligers veel geld binnen gehaald via crowdfunding.

 

DIGITALISERING Een belangrijk moment in de historie van de stichting is volgens Johan de digitalisering. ,,Ineens lag de wereld voor ons open." Trots is hij op het jubileumboek dat gemaakt is door Ody Honders en de altijd goedbezochte historische avonden. De stichting heeft maar liefst 800 donateurs. ,,We missen alleen de doelgroep van 12 tot 60 jaar. Die willen wij via de digitale weg meer gaan prikkelen." Johan voelt zich een echte Wombarger. Zijn Woudenbergse geschiedenis gaat volgens genealoog Wim de Greef van Oud Woudenberg, via zijn voorouders, terug tot 1299. Zelf heeft  hij gewoond en gewerkt als accountant in het dorp. Nu geniet hij van zijn vrijwilligerswerk voor de Pyramide van Austerlitz, de Grebbelinie in 't Vizier, de Stichting Behoud Oude Werktuigen en de Stichting Oud Woudenberg.