• Archief BDU

Sleutelrol ChristenUnie in coalitievorming

WOUDENBERG  De ChristenUnie (CU) kan kiezen. Deze fractie zit nu rond de tafel met GBW en VVD om de mogelijkheden tot coalitievorming te onderzoeken. Met de wetenschap dat, als het niet lukt, de CU zal worden uitgenodigd om de mogelijkheid van een sociaal-christelijke coalitie te onderzoeken.

Dit zou dan een coalitie worden met in het college CDA (2 zetels), CU (2 zetels) en PvdA-GroenLinks (2 zetels) met gedoogsteun van de SGP (3 zetels). De SGP verwacht dat deze wetenschap alleen al de positie van Marleen Treep in de onderhandelingen met GBW en VVD zal versterken. De zondagsrust zal een belangrijk agendapunt zijn. Pieter de Kruif (GBW) gaf tijdens het grote verkiezingsdebat niet voor niets aan dat de zondagsopening een speerpunt voor zijn partij is, maar geen breekpunt. Ook de VVD is helder over de vrije keuze voor zondagsopening.

GEDOOGSTEUN Het doel van de SGP is duidelijk. ,,Alleen voor een principe als de zondagsrust ben je bereid om als tweede partij geen zitting te nemen in het college, maar slechts  gedoogsteun te geven. Wij willen dit wel in combinatie met het CDA. De SGP heeft veel vertrouwen in Gijs de Kruif als wethouder”, vertelt Henk-Jan Molenaar.

Voor het CDA biedt deze sociaalchristelijke coalitie de mogelijkheid om efficiënt te besturen. ,,Wij verwachten niet dat het de komende vier jaar drukker gaat worden en dan volstaat 1,9 of 2 fte”, benadrukt Gijs de Kruif. ,,Als je naar 2,5 fte gaat, wat het resultaat van een coalitie tussen GBW-VVD-CU zou zijn, kost dat 60.000 euro per jaar meer.” Moniek van de Graaf (PvdA-GroenLinks) vult aan dat dit geld beter ingezet kan worden voor bijvoorbeeld armoedebestrijding onder kinderen. Zij ziet veel positieve kanten aan deze coalitie. ,,Onze fracties staan allen voor een sociale politiek en hebben raakvlakken op  terreinen als de zorg en sociale woningbouw.”

RELATIES VERSTOORD Met de  kennis van nu willen CDA en SGP de sociaal-christelijke variant als volgende onderzoeken. Ook als GBW met het voorstel komt om de mogelijkheid van GBW-CDA met gedoogsteun SGP te  onderzoeken. Er zijn volgens beiden toch wel wat relaties verstoord in de afgelopen onderhandelingen en juist gegroeid met andere partijen. ,,Alleen GBW wist van alle partijen waar zij stonden en heeft zelf een optelsom gemaakt. Wij wisten bijvoorbeeld niet dat de PvdA-GroenLinks bereid was om voor 0,2 fte in het college zitting  te nemen. Die wetenschap had ook tot andere combinaties kunnen leiden”, aldus Michel Hardeman (CDA). Alle drie de partijen zijn ervan overtuigd dat het gezien de verkiezingsuitslag veel beter zou zijn geweest als er een informateur was benoemd. De SGP heeft dit nog aangegeven. ,,GBW heeft het onderschat”, besluit Michel Hardeman (CDA).