Sierd Smit geïnstalleerd als raadslid

WOUDENBERG Sierd Smit is donderdag geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA. Hij volgt Wils van der Steen op, die deze functie door zijn drukke werkzaamheden niet langer kon vervullen. Na goedkeuring van zijn geloofsbrieven legde Smit, in het bijzijn van zijn vrouw, oudste dochter en partijgenoten, de belofte af. In zijn toespraak begon Smit met de laatste woorden van zijn partijgenoot Van der Steen: ,,En God verzonk in gepeins." Na een symbolisch verhaal over hoe hij zijn taak in de toekomst wil vervullen, vertelde Smit dat zijn belangrijkste inspiratiebron zijn geloof in de medemens zal zijn.