• Joke van der Heide

SGP stemt tegen begroting

WOUDENBERG  Het debat in de raad over de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 ging voornamelijk over de decentralisaties en de ontbrekende cijfers. Voor het college reden om, met instemming van bijna alle fracties, uit voorzorg in te zetten op bezuinigingsmaatregelen. Voor de SGP komen deze maatregelen te vroeg.

 

Hoewel Henk Jan Molenaar (SGP) verwacht dat er een structureel financieel probleem is bij de decentralisaties, wil hij dit eerst onderbouwd zien door cijfers, voordat zijn partij akkoord gaat met structurele bezuinigingsmaatregelen als de omvorming van de huishoudelijke hulp en de invoering van de eigen bijdrage voor nieuwe zorgtaken. Zijn voorstel hiervoor haalde het niet. Daarom stemde de SGP tegen de begroting. Ook de VVD was ambivalent over de ontbrekende cijfers voor de begroting, omdat de VVD de problemen wil aanpakken.

 

SGP en VVD opende het debat over een in de toekomst mogelijk andere verdeling van de middelen om de kwaliteit van de zorg in de toekomst te kunnen handhaven.

* Lees meer over dit debat in de Woudenberger van dinsdag 3 november.