• De SGP Woudenberg verzorgde een debat over duurzaamheid.

    SGP

'SGP gaat voor duurzamer Woudenberg´

WOUDENBERG SGP Woudenberg verzorgde afgelopen vrijdag een campagneavond over duurzaamheid. Gerald ten Wolde van Stichting Duurzaam Woudenberg bracht het thema duurzaamheid dicht bij voor de ruim twintig aanwezigen.

Volgens Ten Wolde is er een omslag in ons denken nodig. ,,Zoals het nu gaat, kan het niet lang goed gaan.´´ Concreet deed hij de suggestie om voortaan meer spullen tweedehands en meer lokale producten te kopen. Verder wees hij op de postcoderoos van zijn stichting, waarbij mensen eenvoudig zonne-energie kunnen regelen. Ten Wolde gaf de SGP het compliment dat ze als enige politieke partij een avond hield over duurzaamheid. De SGP-duurzaamheidskandidaat, Henry van Veldhuizen, vertelde wat zijn partij wil doen om Woudenberg duurzamer te maken. Aan de hand van 'de drie p's' vertelde hij dat duurzaamheid gaat over mensen, aarde en economie. Concreet wil hij werken aan een energieneutraal Woudenberg met duurzaam vervoer en een circulaire economie. Ook wil hij meer aandacht vragen voor biodiversiteit.

Daarna was er een forum waarbij vragen gesteld konden worden over alle thema's. Hier kwam vooral het aspect 'mensen' terug: Jan van den Dool ging in op een aantal vragen over zorg. Wethouderskandidaat Henk-Jan Molenaar gaf aan dat hij zich vooral wil inzetten voor het behoud van de zondagsrust, een duurzame gemeente, beter toegankelijke zorg en een extra bedrijventerrein. Aan het eind van de avond hadden aanwezigen gelegenheid om een eigen voorstel in te dienen voor een duurzamer Woudenberg. Het beste voorstel zal door de SGP worden ingediend in de raad en wordt beloond met een duurzaamheidsbon van € 50. Op www.woudenberg.sgp.nl is er ook voor degenen die niet aanwezig waren nog gelegenheid om een voorstel in te dienen.