SGP en CDA 'niet tegen' grote stallen

WOUDENBERG In september wordt de geactualiseerde Landbouwvisie besproken in de Provinciale Staten. Een visie die gevolgen heeft voor de agrarische sector en waarin duurzaamheid een belangrijke rol in speelt. Deze week geven de Woudenbergse oppositiepartijen aan hoe zij duurzaamheid zien.

Joke van der Heide

In haar herziene visie staat de provincie voor 'duurzaam' en 'grondgebonden'. Jan Mulder (SGP) vindt dat het beleid van de provincie hierin doorslaat. Voor verduurzaming heb je juist de intensieve veehouderij nodig, volgens hem. Zij produceert het meeste vlees per kilo CO2 uitstoot en benut veel restproducten opnieuw. Daarbij stelt hij dat de Nederlandse intensieve veehouderij vergeleken met omringende landen bijzonder duurzaam en efficient is.
Ook Jan Bessembinders (CDA) vindt dat je de intensieve veehouderij niet op voorhand moet uitsluiten. ,,Zo sluit je ook de deur voor innovatieve circulaire oplossingen. En dat wil de provincie toch zo graag?"

PORTEMONNEE Hij vervolgt: ,,Als we met elkaar een duurzame landbouw willen en daarbij mikken op 2050, moeten we niet alleen praten, maar vanaf nu zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau de portemonnee erbij pakken, want de landbouw gaat deze gigantische duurzaamheidsopgave niet alleen vervullen."

De SGP wil vooral geld stoppen in duurzaamheidsonderzoeken binnen FoodValley en een subsidie voor asbestsanering, het liefst gecombineerd met de aanleg van zonnepanelen. Verder wil de boer volgens Jan Mulder vooral een overheid die meedenkt en niet tegenwerkt.

NEVENACTIVITEITEN Meedenken willen ook CDA en PvdA-GroenLinks. Denk aan ruimere regelgeving, waardoor boerenbedrijven toeristische nevenactiviteiten kunnen ontplooien. Of door boeren de ruimte te geven om te schakelen naar een andere schaal van bedrijfsvoering. Voor de PvdA-GroenLinks ligt de toekomst van de agrarische sector in kleine, duurzame bedrijven, omdat dit leidt tot schonere lucht en grond, gezondere producten en een groter dierenwelzijn. ,,De omschakeling zal geleidelijk, maar wel duidelijk gestimuleerd moeten worden.

Daardoor komt het verdienmodel van boeren met intensieve veehouderijen niet van vandaag op morgen onder druk te staan", licht Moniek Van de Graaf (PvdA-GroenLinks) toe. ,,Dat het kan, bewijzen voorbeelden van de Universiteit van Wageningen."

De SGP vindt juist dat er ruimte moet zijn voor schaalvergroting. ,,Wij zijn niet tegen grote stallen. In veel gevallen is juist een grotere bedrijfsvoering nodig om duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. Niet de grootte, maar vooral de opzet van de bedrijven en de gebruikte technieken bepalen hoe dier- en milieuvriendelijk een stal is", aldus Mulder. Bessembinders sluit hierbij aan. ,,We moeten af van het idee dat een grote stal staat voor dierenleed en niet duurzaam is." Als voorbeeld geeft hij dat het houden van kippen in de buitenlucht diervriendelijk is, maar dat het voor meer fijnstofuitstoot kan zorgen.