• Gerrit de Wit

SGP ´verbijsterd´: Gemeente betaalt mee aan lichtpalen

WOUDENBERG  Bovenop het collegevoorstel voor renovatie van Sportpark de Grift ter hoogte van 363.000 euro heeft de raad met 12 stemmen voor en 3 tegen ingestemd met een aanvullend budget van 16.500 euro om 50 procent van de verlichting rond het G-veld toch te bekostigen.

Joke van der Heide

 

Hiervoor dienden CDA, GBW en PvdA in de raadsvergadering van donderdag een amendement in, ondersteund door CU en VVD. Belangrijkste reden voor de partijen was dat het uit het oogpunt van kostenefficiency gewenst is om de verlichting, nu het sportpark toch op de schop gaat, te realiseren.

 

In de commissievergadering draaide de discussie om de vraag of deze maatregel wenselijk of noodzakelijk was. Wethouder Pieter de Kruif was duidelijk: wel gewenst, niet noodzakelijk. De fracties sloten zich hierbij aan en vonden het daarom redelijk om de voetbalvereniging een eigen bijdrage in de kosten te vragen van 50 procent. Zij zien dit als een extra prikkel om het resterende bedrag zelf te realiseren.

Henk Jan Molenaar (SGP) zag hier de redelijkheid niet van in en was verbijsterd. Hij begreep niet dat de CU de financiële situatie van de gemeente fragiel noemt, daarom tegen een OZB verlaging stemt, maar het wel prima vindt om veel geld uit te geven aan toekomstige gewenste renovaties van de voetbalvereniging. Ook stelde hij nergens in het voorstel gelezen te hebben dat het extra kosten met zich meebrengt wanneer de verlichting in een later stadium wordt aangebracht. Om dit te voorkomen heeft het college er juist voor gekozen om de kabels al wel aan te leggen.

Hij maakte de vergelijking met de scholen. Zij moeten met veel acties door leerlingen en ouders het geld voor een schoolplein zelf verzorgen stelde hij.