• Hannie Lamberink

Senioren Belangen volgt ANBO op

WOUDENBERG Ouderen in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude hebben zich verenigd in een nieuwe vereniging: Senioren Belangen. De vereniging is opgericht uit onvrede van de landelijke ANBO-plannen. Vrijdag 8 januari om 16.00 uur is de oprichtingsvergadering in MFC De Schans in Woudenberg.

Na de extra ledenvergadering van de ANBO afdeling Woudenberg/Scherpenzeel op 20 november over de verontrustende plannen om voortaan alles landelijk te regelen, is heel wat werk verzet. Veel leden hebben hun ANBO-lidmaatschap opgezegd uit onvrede met de onsympathieke handelwijze van de ANBO ten aanzien van bankrekeningen en ledenadministratie, het bestuur van de afdeling is op non-actief gesteld en heeft vervolgens een nieuwe vereniging opgericht om de belangen van senioren in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude te behartigen.

De statuten zijn inmiddels al gepasseerd bij de notaris. Er is een nieuw KvKnummer, een bankrekening (NL87RABO0307930130), een website (www.seniorenbelangen.net) en een emailadres (info@seniorenbelangen.net). Ook zijn er al contacten geweest met de organisaties waar als ANBO ook mee samengewerkt werd zoals de gemeente, SWO, PCOB en Vallei Wonen. De gemeente Woudenberg heeft toegezegd dat alle faciliteiten die de ANBO-afdeling had nu voor Senioren Belangen gelden.

Enkele oud-bestuursleden van de ANBO, Jan Harskamp, Gerrit Grotentraast en Marijke van Kommer, hebben besloten voorlopig beschikbaar te blijven voor leden die niet opgezegd hebben. Oud-ANBO-bestuursleden Frits Velker, Ed Kroonsberg, Alie van Riet en Gerrit Grotentraast hebben Senioren Belangen opgericht en hopen hiermee weer de belangen van senioren te kunnen behartigen ten aanzien van belastingaangiften en zorgverzekeringen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven functioneren in de maatschappij. Ook willen zij weer activiteiten zoals themamiddagen en reizen organiseren.

Of Senioren Belangen zich nog zal aansluiten bij een landelijke vereniging is nog niet duidelijk. Meer informatie is te verkrijgen bij Ed Kroonsberg (ed.kroonsberg@gmail.com), Frits Velker (gkovelker@xmsnet.nl), Alie van Riet (a.j.v.riet@ziggo.nl) of Gerrit Grotentraast (g.j.grotentraast@xmsnet.nl).