• Hannie Lamberink

Senioren Belangen start met 326 leden

WOUDENBERG Na de nieuwjaarsreceptie van ouderenbond ANBO op 8 januari begon aansluitend de oprichtingsvergadering van de nieuwe zelfstandige vereniging Senioren Belangen in dorpscentrum De Schans. In een maand tijd hebben zich al 326 leden gemeld.

Voorzitter Frits Velker vertelde enthousiast dat Senioren Belangen al op 10 december is opgericht, toen de akte bij de notaris passeerde. Voormalige ANBO-bestuursleden Gerrit Grotentraast, Ed Kroonsberg en Frits Velker hebben in korte tijd veel geregeld. Ze voelden zich daarbij gesteund door de nieuwe leden van Senioren Belangen. Tijdens de eerste ledenvergadering op 12 februari worden de bestuursleden en commissieleden beëdigd.

Senioren Belangen is opgericht, omdat veel ANBO-leden het niet eens zijn met het landelijke bestuur: het organiseren van lokale activiteiten en een optimale dienstverlening aan leden werd onmogelijk gemaakt. Ook elders stopten ANBO-afdelingen.

Senioren Belangen wil de belangen van ouderen in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude zowel individueel als collectief behartigen, zodat zij zoveel mogelijk volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. De organisatie richt zich daarbij samen met de Stichting Welzijn Ouderen op wonen, zorg en welzijn, inkomen, mobiliteit, domotica en advies.

De samenwerking die ANBO had met gemeenten, Vallei Wonen, ouderenorganisaties en zorginstellingen wordt voortgezet door Senioren Belangen. Ook belastinghulp en collectiviteitskorting op zorgverzekeringen worden gecontinueerd.

Ed Kroonsberg: ,,Wie landelijke belangen wil behartigen, kan beter lid worden van een politieke partij. Wij zorgen voor lokale belangen!"

Voordat getoost werd op de nieuwe vereniging werden Irene Burggraaf, Bep Ipenburg en Chiel van de Rovaart als respectievelijk 100ste, 200ste en 300ste lid met bloemen bedankt. Ook Jan Vink en de familie Kromhout werden bedankt voor hun steun. Op de tafels lagen aanmeldingsformulieren. Daarna vertelde Arie Steinmann over de dagtocht op 12 mei en de vijfdaagse reis naar Vianden. Meer informatie en aanmelden via de website www.seniorenbelangen.net.