• Gerrit Grotentraast (links) en Frits Velker zijn trots op hun belangenvereniging voor senioren.

    Janneke Hek

Senioren Belangen serieuze gesprekspartner met meer dan 500 leden

WOUDENBERG Gerrit Grotentraast weet het zeker. De stap om van een lokale afdeling van de ANBO zelfstandig te worden, was een goede. Inmiddels bestaat Senioren Belangen ruim twee jaar en met meer dan vijfhonderd leden is de organisatie een serieuze gesprekspartner. ,,Als je niet aan tafel kunt zitten, heb je geen recht van spreken".

Janneke Hek

Het doel van Senioren Belangen is het behartigen van de belangen van senioren in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Zaken als wonen, zorg, welzijn, belastingaangifte en sociale activiteiten behoren tot de speerpunten van de vereniging. Het overgrote deel van de leden is afkomstig uit Woudenberg, met Scherpenzeel als goede tweede. Vanuit Renswoude is slechts een handjevol leden vertegenwoordigd.

De leden zijn betrokken en de opkomst bij activiteiten is groter nu ze zelfstandig opereren. ,,De belastinghulp die wij bieden, is populair. Door vijf belastinghulpen zijn meer dan tweehonderd aangiftes van onze leden ingevuld", vertelt Grotentraast.

Ook is er een zogeheten hulpfonds. Hierbij leggen alle leden financieel bij, waardoor een lid in geldnood hier beroep op kan doen voor de aanschaf van bijvoorbeeld een (medisch) hulpmiddel of (medisch) noodzakelijke aanpassing van de woning. Ook bij conflicten met (overheids)instanties staat een bemiddelaar van Senioren Belangen klaar die tracht te bemiddelen in het conflict en waar nodig door te verwijzen naar een professionele mediator.

Onlangs ontstond, in samenwerking met Jeugd-Punt, het project 'Seni-jongeren'. Hierbij wordt een jongere gekoppeld aan een oudere die een klusje te doen heeft, zoals boodschappen doen, de hond uitlaten of in de tuin helpen. De match wordt verzorgd door de jongerenwerker van Jeugd-Punt, in samenspraak met Seniorenbelangen. Iedere maand is er een activiteit, zoals gezamenlijk eten of een culturele middag. ,,De gezamenlijke maaltijden in de Kleine Schans worden goed bezocht. En ook de muziekmiddag die we onlangs hadden, werd goed ontvangen. Meer dan zestig bezoekers luisterden aandachtig. Ook een film of natuurlezing staat weleens op het programma".

Frits Velker, voorzitter van Senioren Belangen: ,,Met een stabiel bestuur van negen personen mogen we in onze handen knijpen. Doordat we aan tafel zitten met onder meer de gemeente, woningbouwcorporatie en andere belangenverenigingen kunnen we meepraten over voor ons belangrijke thema's. Zoals geschikte woningbouw voor onze leden. Toen we nog ANBO waren, werden we volgens mij wat minder gehoord. Ook lokale ondernemers zijn nu meer bereid om mee te denken. Zo ontvangen onze leden bij veel winkels en ondernemers korting". Senioren Belangen heeft een reiscommissie. Ieder jaar is er een dagreis. Zo vertrekt donderdag 17 mei een groep van ruim honderd senioren naar het noorden van Nederland voor een bezoek aan een paardenstoeterij met aansluitend een rondvaart over de Friese meren. Ook is er elk jaar een vijfdaagse reis die dit jaar naar het Teutoburgerwald in Duitsland leidt. Op www.seniorenbelangen.net is meer informatie te vinden.