'Schrijven voor gevangenen'

WOUDENBERG Brieven schrijven aan regeringen van landen waar mensenrechten worden geschonden. Dat is het doel van een schrijfmarathon die Amnesty Woudenberg zaterdag 12 december houdt in het Cultuurhuis aan de Dorpsstraat. Dat gebeurt vanaf 11.00 tot 15.00 uur.

Gerjanne van de Waerdt

,,We proberen altijd een actie te organiseren rond 10 december. Op die datum is in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties aangenomen'', zegt voorzitter Gerald ten Wolde van Amnesty Woudenberg. Amnesty komt onder meer op voor de rechten van mensen die onrechtmatig gevangen worden gehouden. Tijdens de schrijfmarathon worden wereldwijd brieven geschreven voor vijf of zes mensen. De namen worden binnenkort bekend gemaakt.

KINDEREN Burgemeester Titia Cnossen opent de marathon. Daarna kunnen zowel kinderen als volwassenen aan de slag met het schrijven van brieven. ,,De bijeenkomst is ook leuk voor kinderen'', vertelt Marianne Maasland, lid van de scholenwerkgroep van Amnesty Woudenberg. ,,Zij mogen kaarten maken voor kinderen van vluchtelingen.'' ,,Vorig jaar was de schrijfmarathon internationaal erg succesvol'', voegt Gerald toe. ,,Uiteindelijk zijn twee mensen vrijgelaten die onterecht gevangen werden gehouden.''

Amnesty Woudenberg is onderdeel van Amnesty Nederland. ,,We zijn een zelfstandige organisatie, maar we kunnen altijd bij het landelijke bureau terecht voor informatie over acties of gratis materiaal'', licht de voorzitter toe. ,,Verder worden elke maand personen door Amnesty Nederland aangedragen voor wie concreet brieven worden geschreven. Enkele kerken in Woudenberg doen mee en we proberen een steeds groter publiek te werven om ook deel te nemen. Het gaat om eenvoudige handelingen, zoals een brief schrijven of een handtekening zetten.''

ACTIES Op de vraag wat Amnesty Woudenberg nog meer doet, antwoordt Marianne: ,,We hebben per jaar een aantal acties, bijvoorbeeld voorlichting in alle groepen 8 van basisscholen door de scholenwerkgroep, een kaarsenactie in de horecagelegenheden, een collecte, enzovoorts.'' Gerald over het doel van Amnesty Woudenberg: ,,Het is erg belangrijk dat mensen, ook in Woudenberg, zich bewust worden van mensenrechten, want die worden over de hele wereld geschonden. Ook in Nederland is niet alles prima.''

Gerald ten Wolde stopt binnenkort, na 25 jaar, met het voorzitterschap. Toen hij begon, heeft hij de kar echt uit het slijk moeten trekken. ,,Tegenwoordig zijn er gelukkig veel mooie initiatieven op gang gekomen.''

JONGE MENSEN ,,Het is echter tijd om afscheid te nemen'', vervolgt hij. Ik vind dat er niet te veel 'grijze hoofden' in een organisatie moeten zitten. Daarmee bedoel ik dat we voeling moeten blijven houden met de actualiteit. Het is nodig dat er jonge mensen bijkomen, die goed weten hoe ze bijvoorbeeld met moderne media om moeten gaan.''