• De scholingsavond trok voriig jaar veel belangstellenden. Komende woensdag staat de volgende editie op stapel.

    Mariska Bergstra

Scholingsavondvoor Woudenbergse vrijwilligers

WOUDENBERG/SCHERPENZEEL Steunpunt Scherpenzeel en Vrijwilligerswerk Woudenberg verzorgen op woensdag 17 oktober een scholingsavond speciaal voor Woudenbergers en Scherpenzelers die vrijwilligerswerk verrichten.

,,De avond is bedoeld voor iedereen die vrijwilligerswerk doet voor bijvoorbeeld een sportclub of stichting, in verzorgingshuizen of kerken, in besturen enzovoort. Iedereen is van harte welkom mee te doen´´, licht Mariska Bergstra van Steunpunt Scherpenzeel toe.

Deelnemers kunnen onder meer de workshop Conflicthantering volgen, die wordt verzorgd door Annemiek Hakkers van BuroMediation. Kernwoorden: Tegen conflict aanlopen, communiceren en grip krijgen.

Alfred Haaksma van de Bibliotheek Scherpenzeel verzorgt de workshop ‘Laaggeletterden’. Daarbij gaat het om ‘signaleren, schaamte en ondersteunen’.