Scherpenzelers kunnen mantelzorgwaardering aanvragen

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel wil mantelzorgers een blijk van waardering geven voor hun inzet. Mantelzorgers kunnen samen met de persoon die hun zorg ontvangt een mantelzorgwaardering aanvragen.

Een mantelzorger is iemand die onbetaald en langdurig zorgt voor iemand met een (chronische) ziekte of beperking. Dit kan zijn aan een familielid maar ook aan een vriend(in). Het gaat bij mantelzorg om méér dan gebruikelijke zorg en over zorg die over een langere periode (tenminste drie maanden) en voor minimaal 8 uur per week wordt gegeven.

Krijgt u mantelzorg en woont u in Scherpenzeel? Of geeft u mantelzorg aan iemand die in Scherpenzeel woont? Dan kunt u de waardering aanvragen. De mantelzorgwaardering wordt gegeven aan één mantelzorger per zorgvrager. De mantelzorgwaardering 2015 bedraagt 100 euro voor mantelzorgers van 18 jaar en ouder en 50 euro voor jonge mantelzorgers (tussen 13 en 18 jaar).

De mantelzorgwaardering aanvragen kan met het formulier dat is te downloaden op www.scherpenzeel.nl onder het kopje: Zorg, welzijn en cultuur. Aanvragen per e-mail kan ook: secretariaat@scherpenzeel.nl De aanvraagformulieren zijn vanaf 22 december ook af te halen bij het gemeentehuis aan de Stationsweg of bij de gemeentewinkel in het Foort op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur. De aanvraag moet 9 januari 2016 binnen zijn.