Scherpenzelers doen boodschappen vooral in eigen dorp

SCHERPENZEEL Inwoners van Scherpenzeel doen hun dagelijkse boodschappen vooral in hun eigen dorp. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de gemeente Scherpenzeel. Voor de niet-dagelijkse behoefte wijkt men met name uit naar Veenendaal. Ook blijkt dat het centrumgebied positief wordt gewaardeerd als winkelgebied.

In verband met de op te stellen centrumvisie voor Scherpenzeel is een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft antwoord op vragen als: Waar doen inwoners van Scherpenzeel hun dagelijkse boodschappen? Dicht bij huis of bij winkels buiten de eigen gemeente en komen ook bezoekers van buiten de gemeente hier dagelijkse of niet-dagelijkse artikelen kopen? En waar gaan Scherpenzelers naar toe om een dag gezellig te winkelen? Is men tevreden over het winkelaanbod? De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de gemeente erg waardevol en worden meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe centrumvisie.

Er zijn online en telefonisch maar liefst 323 Scherpenzeelse huishoudens geënquêteerd, wat volgens de gemeente voldoende is om te spreken van een representatief onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn in een factsheet samengevat op www.scherpenzeel.nl.