• Foto: Hans-Lukas Zuurman

Scherpenzeel veiligste gemeente van Regio FoodValley

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel is de veiligste gemeente van Regio FoodValley. Dat blijkt uit de criminaliteits- en veiligheidscijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd. Ten opzichte van Gelderland scoort Scherpenzeel ook goed; in slechts vier andere gemeenten waren de cijfers nog iets gunstiger.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de criminaliteits- en veiligheidscijfers van alle gemeenten in Nederland met elkaar en ten opzichte van voorgaande jaren met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat de gemeente Scherpenzeel een veilige gemeente is. Zowel op het gebied van criminaliteit als van overlast scoort Scherpenzeel hoge cijfers.

NIET VERRAST De gemeente Scherpenzeel is blij met deze notering, al komt deze niet als een verrassing. Burgemeester Ben Visser, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid: ,,We weten uit de Veiligheidsmonitor - die vorig jaar werd gehouden - dat inwoners onze gemeente als veilig bestempelen. Negen van de tien inwoners ervaren de woon- en leefomgeving als veilig. Dat neemt niet weg dat we ons - samen met inwoners, wijkplatforms en onze ondernemers - op verschillende manieren blijven inzetten voor een veilige gemeente en het behoud van deze mooie positie. De sterke opkomst van de Whatsappgroepen is daarvan een voorbeeld; vandaag hebben we onze zevende Whatsappgroep verwelkomd. Maar onze inzet blijkt ook uit andere projecten zoals het Project Keurmerk Veilig Wonen en het Keurmerk Veilig Ondernemen dat we binnenkort willen opstarten. Samen zorgen we ook op deze manier voor veiligheid."

VEILIGHEIDSPROGRAMMA De gemeenteraad stelt naar verwachting vandaag (donderdag) het nieuwe Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018 vast. In dit plan staat welke veiligheidsprioriteiten de komende jaren extra aandacht krijgen. Dat zijn de aanpak van de woninginbraken (de zogenoemde high impact crimes), de aanpak van de overlast en het vandalisme in de woon- en leefomgeving en de aanpak van het drank- en drugsgebruik.

Voor meer informatie: www.scherpenzeel.nl/veiligheid