Scherpenzeel stelt belastingtarieven vast

SCHERPENZEEL De verwoede pogingen van GBS-fractievoorzitter Henk Brons om de extra verhoging van de hondenbelasting ongedaan te maken zijn wederom op niets uitgelopen.

Margreet Hendriks

De meerderheid van de raad bekrachtigde vorige week het reeds bij de bezuinigingsdiscussie genomen besluit om het tarief van de eerste hond met bijna 15 euro per jaar te verhogen. ,,Het is niet eerlijk dat door deze verhoging alleen de hondenbezitters opdraaien voor tekorten in de begroting'', vond Brons, referend aan het motief van de gemeente om 8000 euro meeropbrengst te realiseren. ,,Hondenbelasting is geen doelbelasting en het extra geld wordt dus niet gebruikt om bijvoorbeeld extra maatregelen te nemen om de overlast van hondenpoep te verbeteren.'' De GBS-voorman vreest dat dit laatste door het besluit van de raad zelfs zou kunnen verergeren. Hij had namelijk al aanplakbiljetten gesignaleerd waarin boze hondenbezitters de oproep doen om uit protest niet meer te voldoen aan de opruimplicht. Zijn amendement om de extra verhoging alsnog ongedaan te maken kreeg echter alleen steun van Ad van Es (DS).

Voor de motie, waarin hij (geïnspireerd door Renswoude) het college wilde opdragen om na te gaan of het mogelijk is om de hondenbelasting in 2017 helemaal te gaan afschaffen, kreeg Brons alleen DS en VVD aan zijn kant. De coalitiepartijen wezen erop dat het college een dergelijk onderzoek al eerder had toegezegd en vonden deze overbodig. De GBS-voorman zag ook zijn motie bij de vaststelling van de afvalstoffenheffing, waarin hij een aanzet wilde geven tot het invoeren van gedifferentieerde tarieven (betaling per leging van de grijze kliko), zonder enige steun van andere partijen stranden.Bij de extra verhoging van de toeristenbelasting van 1,05 naar 1,15 euro per overnachting volstond GBS met het uitdelen van een sneer richting de coalitiepartijen die in de vorige raadsperiode een soortgelijk voorstel tot verhoging hadden getorpedeerd. Burgemeester Visser verwees daaropvolgende discussie over al dan niet draaiende politici echter ligtig door naar de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.