Scherpenzeel akkoord met begroting

SCHERPENZEEL Een meerderheid van de gemeenteraad is vorige week akkoord gegaan met de meerjarenbegroting. Pogingen van de oppositie om de bezuinigingen op de personeelsregeling en het schrappen van het budget voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) ongedaan te maken kregen geen steun.

De coalitiepartijen lieten weten blij te zijn met een sluitende begroting, maar riepen wel op tot voorzichtig financieel beleid. ,,We zijn ook gered door meevallende inkomsten vanuit het Rijk'', betoogde CDA-voorman Johan Slappendel. ,,Sober, degelijk en doelmatig moeten in de toekomsten de kernwoorden blijven van het financieel beleid.'' 

Johan Mulder (SGP) zei in elk geval heel tevreden te zijn met het plaatje van de lastendruk voor de burger dat vooral trendmatige verhogingen laat zien. GBS-fractievoorzitter Brons was daarover een andere mening toegedaan. De extra verhoging van de hondenbelasting is hem een doorn in het oog. DS-voorman Ad van Es riep, net als de fractie van de CU, op om in de komende tijd hard te werken aan uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in Scherpenzeel. Hij zei daarvoor in de begroting elke ambitie te missen. 

Wethouder Tonnis van Dijk wees erop dat de voorraad sociale huurwoningen door nieuwbouw op korte termijn met 19 toeneemt. Verder gaat er overleg plaatsvinden met Woonstede over mogelijk nieuwe contingenten sociale huurwoningen op voormalige schoollocaties en in plan Zuid. De begroting werd uiteindelijk zonder wijzigingen aangenomen met de stemmen van VVD en GBS tegen.