Scherpenzeel aan de slag met centrumgebied

SCHERPENZEEL De gemeente stelt dit jaar een toekomstvisie op voor het centrumgebied van Scherpenzeel. Doel van deze visie is het behouden van een vitaal centrumgebied. Daarover wordt maandag 30 maart een bijeenkomst gehouden in De Breehoek.

De gemeente beoogt een voor Scherpenzeel kwalitatief voldoende en passend voorzieningenniveau. Thema's als wonen, winkels, beleving, verkeer en leegstand zullen in de visie onder meer aan de orde komen.

In dit proces vindt de gemeente de mening van bewoners van het centrumgebied, maar ook die van bezoekers erg belangrijk. Het is dan ook de bedoeling om deze centrumvisie met alle partijen die op welke manier dan ook met het centrum te maken hebben te ontwikkelen.

INTERACTIEF PROCES In het kader van de aftrap van dit interactieve proces worden geïnteresseerde en betrokken inwoners van harte uitgenodigd voor een werkbijeenkomst in De Breehoek op maandag 30 maart aanstaande om 19.45 uur.

PROGRAMMA

19.45-20.00 uur: Ontvangst

20.00-20.10 uur: Welkom door wethouder M. van de Fliert-Klein

20.10-20.30 uur: Centrumvisie Scherpenzeel

20.30-21.15 uur: Workshopronde 1 (sterkte/zwakte analyse)

21.15-21.30 uur: Pauze

21.30-22.15 uur: Workshopronde 2 (prioritering thema's)

22.15-22.30 uur: Afsluiting

In verband met de organisatie van deze interactieve bijeenkomst wil de gemeente graag weten wie hierbij aanwezig wil zijn. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@scherpenzeel.nl