• Het shcren van de schapen vereist veel handigheid.

    Hannie van de Veen
  • José Struik

    Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen

Scheerbeurt schapen De Treek: 'Na warme dagen gaat het makkelijk'

WOUDENBERG Rond de langste dag worden veel schapen in Nederland geschoren. Ook de Treeker Wissel, de kudde van herder José Struik op landgoed den Treek Henschoten, werd donderdag 7 juni van haar vacht ontdaan.

Hannie van de Veen

Deze kudde van Veluwse heideschapen en kruisingen met solognotes is in 2014 door Struik overgenomen om de heidevelden op de Utrechtse Heuvelrug en boswachterij Austerlitz op een milieuvriendelijke manier te onderhouden. De kudde is genoemd naar het ecoduct over de Doornseweg. Een wissel is een door dieren gemaakt pad in de natuur. De naam slaat zowel op het wisselen van menselijke en dierlijke verkeersstromen als op door dieren gemaakte paden door de natuur. De begrazing door schapen is een belangrijk onderdeel van natuurbeheer. Schapen grazen de grassen weg en houden de heide open. Zij kunnen op plaatsen komen die voor mensen en machines onbereikbaar zijn en bevorderen een gevarieerde begroeiing. Met hun vacht of hun hoeven verspreiden ze sporen, zaden en insecten. Er wordt een begrazingsplan opgesteld en de schapen bezoeken een gebied enkele keren per jaar.

Bij de tweede parkeerplaats vanaf pannenkoekenhuis Bergzicht waren vakken gecreëerd waar de schapen hun scheerbeurt afwachten. De schapen produceerden flink lawaai doordat ooien en lammeren die niet geschoren hoefden te worden voortdurend naar elkaar blaatten. Schapen die al geschoren waren mochten in een groter stuk bos rondlopen. Struik: ,,Na warme dagen gaat het scheren gemakkelijker omdat de vacht dan al los begint te komen en het wolvet, de lanoline, dunner is. De schapenscheerders uit Polen hadden om 11 uur 's morgens al ruim de helft van de kudde gedaan. Door het elektrisch scheren kunnen ze de kudde in één dag doen." Eén voor één werden de dieren op hun achterste gezet zodat ze rustig bleven zitten en de scheerders overal goed bij konden. Ventilatoren maakten de klus zowel voor scheerders als voor schapen aangenaam ondanks de hitte.

Naast de vakken voor de schapen had een groepje spinsters plaats genomen zodat toeschouwers konden zien hoe de wol verwerkt kan worden. ,,Een schaap levert ongeveer 4 à 5 kilo wol´´, vertelt de schaapsherder. ,,De witte wol gaat naar de wolfederatie en de bruine houden we zelf. Ter plekke kunnen mensen een vacht kopen. Mensen kunnen ook een schaap adopteren en krijgen dan informatie over de activiteiten van de kudde of vrienden worden van de Treeker Wissel. Dan mag je een dagje meelopen. Het onderhoud van een kudde is best kostbaar en de opbrengst van het scheren is daarvoor niet voldoende. In de maanden dat de schapen lammeren, van december tot april, grazen ze niet maar is wel verzorging nodig."

José en haar assistenten probeerden passanten te interesseren voor de kudde. Voor alle belangstellenden was er koffie en een snoepje. Meer info: www.treekerwissel.nl