• Van Appeldoorn

Sancties tegen Van Appeldoorn na illagale lozing

WOUDENBERG Tegen de firma van Appeldoorn Chemical Logistics bv zijn bestuurlijke sancties in de vorm van een last onder dwangsom opgelegd vanwege de overtreding die plaatsvond op 21 november 2018. Op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is hier op 15 mei openbaar melding van gedaan.

Het bedrijf had oplosmiddelen in de gemeentelijke riolering geloosd. De provincie Utrecht sprak destijds over een incident in de categorie zwaar ongeval.

Over de procedure vertelt de omgevingsdienst dat naar aanleiding van het incident bij de firma Van Appeldoorn eind vorig jaar het bevoegd gezag een incidentenonderzoek heeft gevorderd bij het bedrijf. Dit doet de Omgevingsdienst bijna altijd. Bij het incidentonderzoek is het incident met de betrokken medewerkers gereconstrueerd. Ook heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaal vanzelfsprekend zelf controles uitgevoerd en hieruit conclusies getrokken.

Naar aanleiding hiervan zijn er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot het niet naleven van de standaard opruiminstructies. Ook is er door het bevoegd gezag een last onder dwangsom opgelegd aan het bedrijf. Dit betreft het niet tijdig melden van een voorval en om herhaling van een overtreding te voorkomen.

Deze openbare bekendmaking is nieuw vanaf 1 januari 2019. Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht heeft de wens om meer open en transparant te zijn over de inzet, de werkwijze en de resultaten van het toezicht en de handhaving door of namens de provincie jegens de grote en/of risicovolle bedrijven in Utrecht.