• Sjef Prins - APA Foto

'Samenwerking en betrokkenheid brengen FoodValley succes' (video)

SCHERPENZEEL De acht FoodValley gemeenten hebben de afgelopen periode samen met bedrijfsleven, onderwijs en provincie Gelderland ruim 32 miljoen euro geïnvesteerd in projecten op het gebied van wonen, werken, leren en innoveren. Burgemeester Cees van der Knaap van Ede, voorzitter van Regio FoodValley, presenteerde donderdagochtend de successen aan Gelders gedeputeerde Bea Schouten, op het erf van veehouder Ferdinand van den Brink in Harskamp.

VEEL GEREALISEERD Bijna veertig projecten zijn uitgevoerd binnen het Regiocontract 2012-2015, waar de provincie in totaal zo'n 14 miljoen euro aan heeft bijgedragen. Regiogemeenten en partners uit onderwijs en bedrijfsleven brachten samen 18 miljoen bijeen. De projecten hadden als doel om de woon- en leefomgeving en het vestigingsklimaat in de FoodValley regio te optimaliseren. Terugkijkend op de afgelopen periode is er veel gerealiseerd, zo concludeert Cees van der Knaap: ,,En niet alleen op het gebied van 'food'. Het gaat om de ontwikkeling van het hele gebied."

WAARDERING Van der Knaap overhandigde het magazine 'Samenwerken FoodValley regio', met een greep uit de vele projecten, aan gedeputeerde Bea Schouten. Dat deed hij op het bedrijf van vleesveehouder Ferdinand van den Brink in Harskamp, die als deelnemer aan het project Vallei Boert Bewust regelmatig de deuren openzet naar het publiek. Gedeputeerde Bea Schouten sprak haar waardering uit voor de projectresultaten en de samenwerking in de regio. ,,Deze plek is bijzonder, het laat de grote diversiteit van het gebied zien."

MINDER REGELS Bijzonder is dat de Utrechtse gemeenten van Regio FoodValley ook konden participeren in het regiocontract. Van der Knaap bedankte de provincie voor de bijdrage aan de projecten, maar maakte ook van de gelegenheid gebruik om vooruit te kijken. Hij hoopt dat de provincie met minder regels en procedures blijft bijdragen aan het stimuleren van de dynamiek in de regio. ,,Heb vertrouwen in de regio, hier groeit echt iets dat in het belang is van alle inwoners", gaf hij aan Schouten mee.

RESULTATEN Meer mensen regulier aan het werk, alcoholgebruik bij jongeren ontmoedigen, ouderen die langer gezond en comfortabel thuis kunnen wonen. Het is een greep uit de successen die de projecten hebben opgeleverd. ,,Een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers bleek het sleutelwoord.'' Van der Knaap roemde dan ook de grote betrokkenheid van alle partijen. Deze partijen, samenwerkend in de Triple Helix Regio FoodValley, hebben inmiddels een nieuwe strategische agenda en een uitvoeringsprogramma voor de verdere ontwikkeling van de regio opgesteld.

Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) met samen 345.000 inwoners.

Bron video: Regio FoodValley (YouTube)