Samenwerken om zelfstandig te blijven

WOUDENBERG Kleine gemeenten worden meer dan ooit gedwongen om samen te werken met andere gemeenten. Hoewel hierdoor een stukje zelfstandigheid wordt weggegeven is het doel juist om zelfstandig te blijven.

 

Een vraagstuk waar veel gemeenteraden in Nederland mee bezig zijn. Vooral hoe de raad, ondanks deze samenwerkingsverbanden nog grip houdt op de besluitvorming. Zeker wanneer een deel van de gemeentelijke taken, al dan niet verplicht, op afstand geplaatst worden. Hoewel de raad haar controlerende taak houdt, is de gemeente bijvoorbeeld bij regionale samenwerking vaak nog maar een kleine speler. Bij de Veiligheidsregio Utrecht is Woudenberg bijvoorbeeld één van de 26 gemeenten. De burgmeester kan dan de mening van de raad inbrengen, maar deze wordt niet altijd gehonoreerd.

Doordat er steeds meer taken vanuit het Rijk bij gemeenten worden neergelegd en aan de andere kant de budgetten vanuit het gemeentefonds onder druk staan, hebben gemeenten echter geen keuze. De gemeente Woudenberg kiest er dan ook voor om een deel van de taken op afstand te plaatsen, maar is groot genoeg en heeft voldoende kennis in huis om zelfstandig te blijven. Samenwerking wordt aangegaan op sociaal- en ruimtelijk gebied en voor de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt hierbij is dat de samenwerking wel wat moet opleveren. Zo werkt de gemeente op sociaal gebied met de gemeente Amersfoort en op ICT gebied weer met de gemeente Leusden en Barneveld.

Al deze samenwerkingsvormen betekenen wel dat het college veel vergaderingen moet bijwonen in de regio.  Burgemeester Cnossen geeft aan dat de agenda's van het college hierdoor behoorlijk vol lopen. Een vergadering laten afweten is echter geen optie. Aan de andere kant wil het college vooral zichtbaar zijn in Woudenberg.