• De gezichten achter De Kleine Schans: Nicole Scherpenzeel, Monique Vijzelman, Ellen van der Vlist (directeur), Jan Hofstede, Neline van Rhijn en Daniella Zwamborn.

    Jessica
  • De Kleine Schans

'Samen zorg bepalen die nodig is'

De Kleine Schans is er voor alle Woudenbergers

WOUDENBERG Sinds januari 2018 functioneert in Woudenberg De Kleine Schans, maar veel Woudenbergers weten nog niet voldoende wat deze coöperatie voor hen kan betekenen. ,,Jammer’’, vindt directeur Ellen van der Vlist, ,,want elke Woudenberger met een zorgvraag kan bij ons terecht voor een op maat gesneden oplossing.’’ Reden om in De Woudenberger maandelijks steeds een van de vele facetten van De Kleine Schans uit te lichten.

De naam van de coöperatie is afgeleid van de locatie en heeft betekenis: een schans geeft een zetje omhoog. ,,Juist die betekenis willen we waarmaken’’, vertelt Van der Vlist: ,,Woudenbergers ondersteunen die problemen hebben op het gebied van zorg en welzijn, wonen en werk en inkomen, zodat ze na die hulp weer verder kunnen. Doel is om iedereen te helpen deel te blijven nemen aan het dagelijkse leven, ook als er problemen zijn.’’ Ze laat het logo van De Kleine Schans zien. ,,Kijk, die doelstelling zie je hierin mooi terug.’’

CENTRAAL PUNT De aanzet tot oprichting van de coöperatie werd gegeven in 2015 toen het rijk allerlei zorgtaken onderbracht bij de gemeenten. De gemeente Woudenberg, MEE en Youké namen het initiatief om de coöperatie te ontwikkelen vanuit de ambitie de zorg op een centraal punt te regelen. ,,Hierdoor hoeft een inwoner van Woudenberg niet meer van het ene loket naar het andere te gaan. En door samenwerking kan de zorg beter en ook nog eens goedkoper worden.''

Via de coöperatie kunnen Woudenbergers zorg en ondersteuning krijgen van deskundigen en daarbij staat centraal wat zij zelf willen en kunnen. Dat is volgens Van der Vlist het unieke en mooie van De Kleine Schans. ,,In elke individuele situatie laten we degene die een zorgvraag heeft meedenken en meepraten over een passende oplossing. Samen zorgen we ervoor dat hij of zij zichzelf weer kan redden. Maar we gaan verder. We halen de schotten tussen de verschillende typen zorg weg. Zo werkt bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener samen met een leerplichtambtenaar en de school.''

Voor wat voor zorg kun je nou concreet terecht bij DKS? Van der Vlist: ,,Voor een griep kun je natuurlijk direct naar de huisarts, maar met vragen over hulp na een operatie, wanneer je iets wil betekenen als vrijwilliger, vragen over opvoeding, hulp wanneer een gezinslid iets mankeert, vragen over inkomen of over leerplicht: je kan bij ons voor veel terecht. ''

Hoe zorgt De Kleine Schans voor deze zorg op maat? ,,Intern hebben we verschillende specialisaties op allerlei terreinen: dementie, GGZ, jeugdhulp, opvoeding, WMO (hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning), beperkingen, leerplicht en inkomen. Maar we kunnen ook doorverwijzen als dat nodig is.’’ Er zijn inmiddels al negentien organisaties lid. ,,Samenwerking en doen wat nodig is, wordt daardoor steeds gemakkelijker. Onze netwerkregisseur Jessica Willems bouwt deze samenwerking ook steeds verder uit.''

LAGE DREMPEL De drempel voor een Woudenberger om De Kleine Schans binnen te stappen is wat Van der Vlist betreft heel laag. ,,Klop vooral bij ons aan voordat de nood hoog is. Dan kunnen we nóg beter helpen.''