• Pauw Media

Restafval niet langer gratis

WOUDENBERG  De gemeenteraad heeft in november besloten dat er een weegbrug moet komen op de milieustraat, zodat Woudenbergers voor het deel van het afval dat betaald moet gaan worden niet -zoals het college voorstelde- naar Scherpenzeel hoeven. De tarieven voor deze betaalde afvalstromen worden vanavond in de commissievergadering besproken.

Joke van der Heide

Tot nu toe konden inwoners tien keer gratis afval brengen naar de milieustraat en voor 11 euro per keer nog eens tien keer. Dat is veel goedkoper dan het legen van de restafvalcontainer van 9,20 euro per ophaalbeurt. Dan bestaat het risico dat mensen het nieuw gekozen systeem ontduiken en werkt afval scheiden niet.

In zijn voorstel geeft het college aan dat de gemeente zoveel mogelijk gratis wil blijven aannemen op de milieustraat. De grondstoffen piepschuim en hard kunststof worden aan de bestaande lijst toegevoegd, omdat de verwerkingskosten voor deze afvalstromen erg laag zijn. Er moet alleen betaald gaan worden voor grof huishoudelijk afval (niet meer te gebruiken inboedel) en het gemengd bouw- en sloopafval. Het college stelt voor om voor beide afvalstromen één tarief te hanteren van 1,65 euro per 10 kg, hetzelfde tarief als in Scherpenzeel.

Vanwege het vergunningentraject zal de weegbrug na de zomer geplaatst worden. Tot die tijd stelt het college voor om in januari al het afval nog gratis in te nemen en vanaf 1 februari de hoeveelheden aangeboden betaald afval in te schatten. Gekozen is voor een tarief van 10 euro per 0,5 m3. Deze prijs is bepaald vanuit het gemiddelde volume dat in 2016 per keer werd afgeleverd maal de transport- en verwerkingskosten. Afval scheiden is beter voor het milieu. Het Rijk vereist dit ook van de gemeente. Vanaf 2020 moet 75 procent van het afval gescheiden worden ingezameld.