• Burgemeester Petra Doornenbal is tevreden met de verhuisplannen van de gemeente.

    BDU

Renswoude wil Petra Doornenbal als burgemeester

RENSWOUDE De gemeenteraad van Renswoude draagt mevrouw Petra Doornenbal-van der Vlist voor als nieuwe burgemeester. De raad volgt hiermee het voorstel van de vertrouwenscommissie, meldt de provincie Utrecht.

Petra Doornenbal is van 2003 tot en met 2015 lid van Provinciale Staten van Utrecht geweest namens het CDA . Vanaf 2007 was zij fractievoorzitter. Van 2012 tot en met 2015 was zij voorzitter van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen en tweede plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten. Daarnaast werkt zij vanaf 2005 in het grondverzet- en kraanverhuurbedrijf van haar echtgenoot in Benschop.

Na haar Statenlidmaatschap heeft mevrouw Doornenbal gefungeerd als mediator in conflicten tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Daarnaast is zij voorzitter van de Faunabeheereenheid Provincie Utrecht, voorzitter van de Raad van toezicht van de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht en voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lopik.

De gemeenteraad van Renswoude omschrijft mevrouw Doornenbal als iemand met ruime bestuurlijke ervaring. Zij is representatief en sociaal vaardig en heeft een verfrissende blik op een kleine gemeenschap als Renswoude.

Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna benoeming bij Koninklijk Besluit volgt. Het streven is om beëdiging door de Commissaris van de Koning en de installatie door de gemeenteraad te laten plaatsvinden op 27 september in een extra raadsvergadering om 15.00 uur in 't Podium in Renswoude.